Alegra Jenkins (Velika Britanija) – Otkivanje osobne duhovnosti

Alegra Jenkins (Velika Britanija) – Otkivanje osobne duhovnosti

Kao šamanski praktičar radim sa Duhovnim svijetom i to mi omogućava da ih uključim u svoje sesije zvučnog ozdravljenja. Šamanizam se odnosi na širok spektar tradicionalnih vjerovanja i praksi, a temelji se na razumijevanju da smo svi povezani. To uključuje i prepoznavanje da sve, uključujući i našu Majku Zemlju, ima duh i živi.

Moje sjedište je u Hrvatskoj, ali organiziram duhovna putovanja po Europi i šire.

Alegra Tricia Jenkins MBE: duhovna je vodičica, šamanski iscjeliteljica putem zvuka i članica je Međunarodnog udruženja zvučne terapije. Prije toga radila je dugi niz godina kao međunarodna savjetnica, voditeljica projekata i direktorica Međunarodnog centra na Sveučilištu Liverpool u Velikoj Britaniji.

E-mail: alegracroatia@gmail.com

Mobitel: +385915666335 (HR)

Tel: +447973247930 (UK)

Web stranica: Pronicljiva putovanja  https://www.alegracroatia.com