Bernard Svete – Kako živjeti u ljubavi

Bernard Svete – Kako živjeti u ljubavi

Bernard će vas voditi kroz provjerene starodavne jogijske tehnike u različita stanja svjesti a sa time u spoznaju što je u istini dobro i zlo; i u buđenju, Taoisti kao kažu šta je zapravo istinito srce a šta to nije; i šta se to krije iza zavjese na bini ovog svjeta.

Buđenje, spoznaja, koncentracija, meditacija, pranayama, qigong, transcedenca, samorealizacija, istina, prosvijetljenje, kundalini, samadhi …to su neke teme koje će nas voditi da uvidimo šta to jeste prava ljubav i kako svijesno u viječnosti živeti u njoj.

Blaženstvo, svijetost, mudrost, ljubav, moć, veselje i obilje jeste tvoje nasljeđe, koje ti je namijenjeno od uvijek i za uvijek i ti jeste ponuđeno na svakom koraku tvog života dok ne prepoznaš i zaživiš sa cijelim svojim žarom.

Naravno nama će i muzika sa svojom svijetošču i čistinom kod tog rada veoma dragocjeno pomoći.

Bernard Svete majstor taoističnih vještina, kriya yogi i glazbenik. Već više od 23 godine, vježba i podučava vještine koje pomažu ljudima održavati i podizati zdravlje, vitalnost, sklad i upoznavanje svog bistva.

Info: www.wuweiom.com, bernard.svete@siol.net

“Only Love will save you”