dr. Irena Strelec – Kazalište rituala – art terapija i sociodrama

dr. Irena Strelec – Kazalište rituala – art terapija i sociodrama

Irena-01

Psihodramska terapija je iskustvena, akcijska metoda postizanja, održavanja i pobuđivanja psihičkog zdravlja pojedinca. Osnova tog terapeutskog procesa su kreativnost i spontanost koje predstavljaju neke od temeljnih osobina svakog čovjeka. U psihodramskoj terapiji koristimo pojedinačne elemente kazališne predstave, dječje kreativne igre, rituala kao što su: postavljanje kazališnih događanja, predstavljanje osoba – karaktera priča, pričanje i odigravanje (životnih) priča ili situacija pojedinca, igranje uloga oko kojih je konflikt, dijalog između predstavljenih karaktera itd.

Tako se može pojedinac kroz igru, u sigurnom okruženju gdje je moguće zaustaviti vrijeme i događanje, suočavati sa zahtjevnim prošlim ili trenutnim životnim situacijama koje uzrokuju zastoj, nelagodu, bol, očaj, strah itd. Teme pojedinca u terapeutskom procesu ne analiziraju se, nego se odigraju, iskuse u “igri”. Iskustvo ili sklonost ka igri nisu potrebni. Također nije potrebna motiviranost, kreativnost ili spontanost – upravo tim temama se bavimo na terapiji. Klijent uz pomoć terapeuta koji vodi terapeutski proces prerađuje i integrira unutrašnje konflikte, konflikte u odnosima, uzroke psihosomatskih poteškoća, emocije koje nas koče i promjene psihe kao što su lakše ili teže posljedice stresa, apatija, depresija, anksioznost itd.

Osnove psihodramske terapije su teorija uloga, razvojna, relacijska, integrativna psihologija te humanističke struje psihologije koje pojedinca tretiraju kao cjelinu. Psihoanalizu koristi samo terapeut. Ona mu služi kao pomagalo u vođenju terapije.

Psihodramski proces se sastoji od:

  • uvodnog razgovora
  • zagrijavanja koje se sastoji od kraćih aktivnosti kao što su kretnja, zvuk, igra i izvođenje
  • akcije, odnosno psihodramski proces u kojem pojedinac uz pomoć terapeuta ili drugih članova grupe predstavi temu, problem, odredi sebi cilj, predstavi tipične situacije i ljude koje u njima sudjeluju, prati svoje emocije i stajališta koje pokušava aktivno odigrati kako bih time stekao ili uvid u situaciju (aha efekt) ili emocionalnu katarzu ili oboje
  • zaključnog razgovora (sharing)

Dio psihodramskog izvođenja su i vinjete. 

Vinjete su kraći dramski prizori koji omogućavaju opuštanje određenih (lakših) klijentovih sadržaja. To mogu biti izjave, kratki uvidi, vježbanje novih načina ponašanja, vježbanje životnih vještina (soft skills).

Psihodrama cjelovito obuhvata čovjeka: u drami govorimo, režiramo, zamišljamo tekst, mi smo u interakciji s drugima, krećemo se, plešemo, sjedimo, crtamo, pjevamo itd. Iako nismo pjevači, slikari, glumci, stvaraoci.

Psihodramska terapija je pogodna za: pojedince koji žele poboljšati svoje psihičko osjećanje, povećati samopouzdanje te poboljšati sliku o sebi, efikasnost i kreativnost, za sve one koji rade na osobnom rastu, koji se suočavaju s posljedicama stresa, osjećajima straha, nedjelatnošću, umrtvljenošću i bezvoljnošću. Psihodrama je pogodna za ljude koji žele biti u boljim odnosima s bližnjima, jer je ovo metoda interakcije koja pored terapije omogućava i jačanje mekih vještina (soft skills) tj. vještina komunikacije, asertivnosti i interakcije. Kao grupna terapija djeluje vrlo ugodno na formiranje osobnog identiteta i na rješavanje poteškoća odrastanja te nošenja s životnom situacijom. Pogodna je za pojedince koji žele živjeti spontanije i kreativnije i koji se žele bolje pripremiti za suočavanje s izazovima modernog svijeta kao što su usamljenost, apatičnost, rutiniranost, “lijenost”, prekomjerna težina, ovisnost itd.

Psihodramska terapija pogodna je i za ljude s ozbiljnim psihičkim poteškoćama i s različitim psihijatrijskim dijagnozama i s terapijskim lijekovima. Pošto je ovo akcijska iskustvena metoda, naročito je pogodna za mlade. Budući da ova metode nije prikladna za sve, terapija uvijek počinje individualnim intervjuom.

Psihodrama doduše može izgledati relativno zabavno, ali procesi koji se odvijaju u njoj imaju moć promjene života i rasta te jačanja pojedinca. Zato izvođači mogu biti samo školovani terapeuti.

www.descart.weebly.com