Elisabetta Bianchi – Doživjeti arhetipove i provesti život u entuzijazmu i svjesnosti (seminar Biodanze)

Elisabetta Bianchi – Doživjeti arhetipove i provesti život u entuzijazmu i svjesnosti (seminar Biodanze)

Elisabetta01Oslušnimo duboko, te ih izrazimo kroz ples, sve emocionalne nijanse koje nosimo u sebi i po čemu smo jedinstveni.

  • Ratnik (kao arhetip): uči nas da se borimo za ono što je doista važno, te način kako se zaštititi. On nam daruje hrabrost, disciplinu i vještinu.
  • Anđeo Čuvar: uči nas kako pomagati drugima, te kako preobraziti ovaj svijet pomoću ljubavi, sa činom davanja kojim ne oštećujemo ni sebe ni druge.
  • Tragač: podstiče nas u potragu ka boljem životu i svjesnijim djelovanjem unutar njega. Uči nas dosljednosti ka pravoj istini i duhovnim vrijednostima.
  • Ljubavnik: onaj koji je ujedinjen sa samim sobom i sa drugima, u traženju vlastite sreće i predanosti onome što najviše voli.
  • Čarobnjak: prilagođavanje vlastitih potencijala sa svijetom u kojem se živi, u cilju razvoja osobne moći.
  • “Luđak”: zabava, užitak, vitalnost, radost, sloboda i oslobađanje od okova. Živjeti sretan život i uživajući u njemu svakog trenutka.