Fabrizio Micatovich – Tantra i arhetipski put

Fabrizio Micatovich – Tantra i arhetipski put

Fabrizio01 Nakon  što smo u prethodnim predavanjima obradili odlike Puta bijele Tantre i ulogu koju polaritet i parovi imaju u tome, u ovom seminaru istražujemo odnos dviju temeljnih arhetipova Muškarca i Žene s pripadajućim unutarnjim likovima. Otkrivamo i  kako Arhetipovi utječu na nas,  manje ili više svjesno, a u ovisnosti od odnosa koji smo izgradili s njima, te  kako nas mogu Ratnik, Svećenica, Majka ili Lutalica voditi zapravo kroz život. Neke jednostavne vježbe približiti će nas do naših najviše uspavnih Arhetipova.


Fabrizio02Arhetipovi su kolektivni karmički obrasci ponašanja upisani u kolektivno nesvjesno čovječanstva u obliku praslika, odnosno nesvjesnih predodžbi koji mogu, nakon što ih čovjek prepozna, pomoći da bolje razumije sebe i svoje mjesto u svijetu. Ukratko, poznavanjem vlastitih arhetipova može se preobraziti život. Arhetipovi predstavljaju specifične programe s kojima se svako ljudsko biće suočava, htjelo ono to ili ne, već od trenutka rođenja. Svaki je arhetip simbolička slika sastavljena od jednog centralnog motiva (lika) i niza pratećih simbola koji podcrtavaju i podupiru osnovnu temu. Arhetipovi stoga predstavljaju nevidljive filtere ljudskoj percepciji i odgovorni su za mnoge oblike idealizacije ili iluzije. Ljudsko je biće, naime, kreirano kao svojevrstan biokompjutor te je stoga opremljeno i osnovnim programima koji određuju njegovo funkcioniranje. Tako arhetip putem nesvjesnog uma kao posrednika postaje dijelom ljudskog biokompjutora i na taj način automatski oblikuje ljudske težnje, ciljeve, a time i ponašanje.  Po Jungu, arhetipovi se ukazuju u snovima, sanjarenjima, slobodnim asocijacijama, vizijama preko simbola.