Giusy Fantin – Ispunimo bojama naš život!

Fantin_2S Plesom Osnovnih Boja, mi smo u stanju, direktnim iskustvom doživjeti boje u našem biću. Uz pomoć „vivencia“, ulazimo u proces „upijanja“ Boja i ovladanja njihovim svojstvima. Boje otkrivaju neočekivane detalje u našoj prirodi, stimulirajući nam svaki put snagu, vitalnost, sreću, harmoniju, mirnoću, sigurnost, odlučnost, intimnost ili vedrinu.
Tercet Boja–Glazba-Ples oslobađa senzacije, duševna stanja i unutrašnje parametre, koje naše tijelo prevodi u emocije, koje zatim pokreću naše tijelo u jedinstvenom izražavanju vlastitog identiteta. Emotivni feedback tog tipa, na putu ka površini, nositelj nam je iznenađujuće dubokih poruka.

BIJELO: Mogućnost; Snovi; Svjetlost.

CRVENO: Entuzijazam; Pasija; Povjerenje u sebe.

NARANČASTO: Senzualnost; Uzdizanje; Znanje.

ŽUTO: Isijavanje; Sloboda; Širenje.

ZELENO: Čvrstoća; Upornost; Ravnoteža.

PLAVO: Mirnoća; Dobrota; Zadovoljstvo.

LJUBIČASTO: Prijemčljivost; Intuitivnost; Tajanstvenost.

INDIGO: Svježina; Osjetljivost; Čišćenje.

www.centrobiodanza.altervista.org