Gloria Coccato – Izrada „mape“ naših talenata

Gloria Coccato – Izrada „mape“ naših talenata

To je radionica u kojoj postanete svjesniji kvaliteta i osobnih talenata, a koji su proizašli promatrajući brojčanu vrijednost dobijenu iz vlastitog datuma rođenja. Taj će broj biti prikazan u odnosu na dvadesetdvije karte tarota Velikih  Arkana iz Marseja, te dvadesetdva hebrejska slova i određenih egipatskih hijeroglifa. Simbolički, oni sadrže u sebi informacije, koje su dragocjene u promatranju bitnih karkteristika strukture i osobnosti svakog od nas.

Vi ćete tako, pomoću jednostavnih matematičkih izračuna, naučiti da sami izgradite vlastitu Kartu Prioriteta za različita područja svoga života, sa svim Talentima i Kvalitetama koje smo zaslužili samim rođenjem, kao i onih usvojenih i razvijenih tijekom života. Također će se naučiti postupci za vraćanje u energetsku ravnotežu, primjenom vježbi iz Yoge, Self Coachinga, Neurobica Gyma, EFT – metode, te Pet Elemenata po istočnjačkoj tradiciji. U ovom radu razvijamo svjesnost kako naš datum rođenja nije slučajan, već produkt memorijskog lanca rodoslovlja.

Nakon što samostalno izradimo vlastitu Kartu Prioriteta u raznim poljima života, potom istražujemo svijet simbola i vizuelnu poruku Tarot karata, hebrejskih slova i staroegipatskog znakovlja, radi jednostavnijeg promatranja onog relevantnog od vlastite Strukture i Osobnosti.


gloria02Gloria Coccato: Instruktorica Yoge i Neurobica Gyma; Školovala se pri D.M. O.K.A i Bio-Psiho-Somatici; Voditeljica za Self- Coaching, Quantum Attitude i Dinamičke Energije; Prakticira Bio-prirodne discipline, E.F.T metodu, Body Work Tantsu, Holističke masaže, Refleksologije, Mikromasaže, Gledanje u Tarot karte, te samopomoći korištenjem biljki.

e-mail: spazioconsapevole@libero.it