Gorodijskij Bogdan – Starodavna znanja o čovjeku

31.7.-7.8.

Gorodijskij Bogdan (Rusija) – Energo-informaciona medicina i starodavna znanja o čovjeku

Predavanja i dijagnostika sa konsultacijom akademika RAEN I EAPN (EVROPSKE AKADEMIJE PRIRODNIH NAUKA ), dr Bogdana Vladimirovica Gorodijskog i prof. Radmila Vojnovic- PREVODILAC, KONSULTANT, ČLAN SAVEZA PISACA RUSIJE, UKS, NOOSFERA -MOSKVA, NOVI SAD

Teme na seminaru:

 1. tema – Energo-informacijska medicina -КВЧ ТЕРАПИЈА (Крайне высокие частоты – maksimalno visoke frekvencije)
 2. tema – Energetski centri čovjeka, epifiza, otvaranje energetskih centara
 3. tema – Drevna znanja o čovjeku
 4. tema – Duhovno, duševno i fizičko zdravlje čovjeka
 5. tema – Imunitet
 6. tema – Liječenje etericnim uljima
 7. tema – Delfinoterapija

Bogdan Vladimirovič Gorodijskij (1953. g.), liječnik imunolog, završio je Irkutski državni medicinski fakultet 1977. godine. Nastavio je sa znanstveno-istraživačkim, kliničkim, predavačkim radom u Državnom znanstvenom centru Burnazjana, istočno-sibirskom odjelu Ruske akademije medicinskih znanosti, Irkutskom državnom medicinskom institutu postdiplomskog obrazovanja liječnika Ministarstva zdravstva SSSR-a, Ministarstvu zdravstva Irkutskog područja, kao glavni specijalist doktor Irkutskog medicinskog centra (1991-2010).

Znanstvena zvanja:

 • Redovni član Ruske Akademije prirodnih znanosti,
 • Redovni član Europske akademije prirodnih znanosti
 • Redovni član Međunarodne akademije ekološke rekonstrukcije
 • Znanstvenik specijalista za imunologiju i alergologiju
 • Autor 197 znanstvenih radova, 4 monografije, 7 patenata, znanstveni konzultant NPO Dial  i NPF Spinor

Zvanja i nagrade:

 • Medalja Ruske akademije prirodnih znanosti
 • Medalja “Najbolji ljudi Rusije”
 • Medalja Jurija Gagarina za zasluge u kosmonautici
 • Medalja Paula Harisa
 • Sudionik Međunarodne enciklopedije “Vodeće ličnosti Rusije” (jubilarno izdanje 2007. g)

Znanstveni rad posvećen temama:

 • Područje noosfere, energo-informacijskih znanja, tehnologija u medicinskoj znanosti i liječenju
 • Dijagnostike i tehnologije liječenja
 • Informacijsko-vibracijske tehnologije u medicini, Cem -Tech tehnologije, spektralno-dinamični kompleks i valeoskan
 • Stvaranje novih efikasnih programa detoksikacije i regeneracije organizma
 • Istraživanje i primjena prirodnih supstanci u medicini: betulina, melanina, organskih sjedinjenja, džinuri prokubens
 • Meuro-medijatorna terapija imuna korekcija
 • Sustavna fermentna terapija
 • Eterična ulja- prirodna terapija
 • Konstrukcija aparata za medicinu i kućnu upotrebu