Jasminka Premerl – Kvantna vibracija emocija i Teslina spirala

mr. sc. Jasminka Premerl dipl. ing. (Hrvatska) – Kvantna vibracija emocija i Teslina spirala