Micaela Bianco (Italija) – Pronalaženje ravnoteže kroz iskustvo polarnosti 

14.8.-21.8.

Micaela Bianco (Italija) – Pronalaženje ravnoteže kroz iskustvo polarnosti 

Izvođenje  biodanze je put učenja, ponovnog pronalaženja veze s našim osnovnim instinktima, a uz to u njima prepoznajemo oblik mudrosti biološke vrste.

Instinkti se najčešće manifestiraju u parovima (npr. borba/bijeg).  Njihova biploarnost izraz je logike života.

Vivencijom nalazimo mogućnost nadilaženja i ponovnoga pronalaženja veze među ovim mogućnostima, a prepoznajemo ih kao izvor energije i razvoja.

Ponovo otkriće koherentnosti s ovim urođenima impulsima, uspostavljanje kretanja koji povezuje polarnosti mogu označavati put prema novoj harmoniji koja odgovara osnovnim potrebama i na takav način održavati zdravlje.