Micaela Bianco – Biodanza: Mitovi i arhetipovi muškog i ženskog polariteta

Micaela Bianco (Italija) – Biodanza: Mitovi i arhetipovi muškog i ženskog polariteta

Arhetipovi su slike pune emocija i značenja, koje se susreću u kolektivnoj podsvijesti, kao što to definira i opisuje Jung.

Sam Jung je u svojim autobiografskim razmišljanjima naglašavao kako bi se studije o Mitovima i Arhetipima kolektivne podsvijesti, koje je obradio na teoretskom nivou, trebale u budućnosti odraziti i na tjelesnoj dimenziji. Rolando Toro sakupio je ovu duboku sugestiju i oblikovao prijedlog da mitove i arhetipove doživljavamo kroz Biodanzu u obliku vivencija te da ih koristimo kao prijelaz na putovanju identiteta. Kada se arhetipske slike pretvore u vivenciju, omogućavaju pojačavanje nekih naših zaspalih aspekata ili onih koji se još nisu manifestirali u našem bitku.

Seminar će se fokusirati na to, da nam približi arhetipsku dimenziju i usmjeri ju prema putu koji ide kroz različite aspekte duboke muškosti i ženskosti te će uz to uhvatiti obije svete dimenzije te u svakome od nas prepoznati različite slike, »mitske« aspekte ženskog i muškog identiteta s kojima ćemo plesati. Tražit ćemo »ključ« za razumijevanje samih sebe i odnosa koje uspostavljamo s muškarcima, ženama, roditeljima, ljubavnicima, djecom…