Nenad Janjetović – Kako do zdravlja i životnog balansa

Nenad Janjetović (Bosna i Hercegovina) – Kako do zdravlja i životnog balansa

Zdravlje je dato od Tvorca i najveće je bogatstvo, zato u narodu to kažu. Lako ga je izgubiti a veoma je teško povratiti . Životni balas i harmonija su osnova životnog puta svakog živg bića na planeti zemlje gdje je čovjek dat da bude gospodar od svih živih bića na zemlji a ne sluga bogatašima, materijalizmu, i državama u kojima živimo.

Nametnut je brzi život, brza hrana, brza oboljenja, a spora smrt.

Na seminaru učićemo kako preventivno sačuvati zdravlje a kad obolimo kako spoznati uzrok i sami pobijediti svoju slabost koju smo nazvali bolest.

Tema je pokrivena knjigom “Kako do zdravlja” i kako vježbama i terapijama na tradicionalani narodni  način savladati razbe bolesti.

Um i misao su Tvorčev program, “DAR” i oni nam daju čist i zdrav razum kako bi imali vedar duh a mir u duši i izvršili zadatke u zdravlju na planeti zemlji. Kada tu harmoniju i balans u tijelu i aori narušimo, nastaju razne slabosti i ljudske nemoći pa je potrebno samobalansiranje koje ćemo naučiti vježbati.

Učićemo kako od rođenja do smrti graditi i izgrađivati čist i zdrav razum i život dovesti u harmoniju kako bi bili zdravi, srećni i radosni.

Seminar će biti potkrepljen primjerima iz života i rada koje sam doživio radeći 28 godina na prirodnom načinu pomoći klijentima da pobijede razne slabosti i bolesti.