Nenad Janjetović – Kako spoznati sebe, prirodu i Svemir

Nenad Janjetović (Bosna i Hercegovina) – Kako spoznati sebe, prirodu i Svemir

Čovjek i čovječica i njihova dječica su Božansko, prirodno i zemaljsko davanje i svemirska su bića koja su na zemlji ( sa svim živim bićima) po program, zadatku i predodređenosti da svi prođemo i ostvarimo svako na svoj način svoj zadatak kroz ovaj i ovakav materijalni svijet.

Kada izvršimo zadatak po programu Tvorca, vraćamo se tamo odakle smo poslani na zemlju radi provjere šta smo uradili i ocjenu rezultata.

Na seminaru učićemo kako naći i pronaći dar životni za sebe i kako izvršiti zadatak Tvorca na planeti Zemlji obogaćeni u duhu i duši putem teoretskog i praktičnog rada na sebi I kako pomoći drugima na tradicionalan narodni način.