Kundalini yoga

Kundalini dolazi od sanskrtske riječi koja znači savijen poput zmije. Taj termin koristi se u Yogi za rezervoar duševne energije na dnu kralježnice. Kundalini je savijen na stražnjem dijelu temeljne čakre u tri i pol kruga. To je božanska energija onakva kakva je prisutna kod pojedinca.
«Energija kundalinija ima sposobnost otklanjanja naše najdublje napetosti,nerazumijevanja naše prave prirode, a pojačava i tok kreativne energije i svijesti u nama. Kundalini je istovremeno energija i bit života, kao i vježbanje osvješćivanja njene prisutnosti.»

 

Kundalini yoga

Kundalini yoga usredotočuje se na duševna središta ili čakre u tijelu kako bi stvorila duhovnu snagu poznatu kao kundalini energija.

«U kundalini yogi stvaranje i održavanje saktija cijelog tijela zapravo znači pravo sjedinjavanje sa bogom Šivom. Yogi ohrabruje kundalini da ga upozna s njegovim bogom.

Kundalini yoga

Kundalini yoga usredotočuje se na duševna središta ili čakre u tijelu kako bi stvorila duhovnu snagu poznatu kao kundalini energija.

«U kundalini yogi stvaranje i održavanje saktija cijelog tijela zapravo znači pravo sjedinjavanje sa bogom Šivom. Yogi ohrabruje kundalini da ga upozna s njegovim bogom.

 

Dizanje kundalini saktija i njegovo sjedinjavanje sa bogom Šivom dovodi do stanja samadhija (ekstatičnog sjedinjenja) i duhovne anubhave (iskustva). On daje znanje ili jnanu, jer je sam to isto. Kada yogiji probude kundalini u njima dolazi do jnane (prosvjetljenja).

Kundalini se može probuditi na više različitih načina, a te metode nazivamo različitim imenima, na primjer: raja yoga, hatha yoga itd. Osoba koja prakticira kundalini yogu tvrdi da se njom postiže više od bilo kojeg drugog procesa i da je samadhi koji se njom ostvaruje savršeniji. Navode se sljedeći razlozi: u dhyana yogi do ekstaze dolazi odvajanjem od svijeta i mentalnom koncentracijom kojom se postižu razne mentalne faze (vritti) pojavljivanja čiste svijesti neograničene umom.

Razina do koje djeluje otkrivanje svijesti ovisi o meditativnoj snazi dhyana saktija, o sadhaki i odvojenosti od svijeta. S druge strane, kundalini jest sakti i stoga je sam jnana sakti i kad ga yogiji probude daruje im jnanu i mukti. Uz to, u kundalini yogi ne dolazi se do samadhija meditacijom, nego središnja snaga jive sa sobom nosi oblike tijela, kao i uma.

Tvrdi se kako je jedinstvo postignuto na taj način potpunije nego ono do kojeg se dolazi samo određenim metodama. Iako se u oba slučaja svijest o tijelu gubi, u kundalini yogi se, ne samo um nego i tijelo, onakvo kao što je predstavljeno njegovom središnjom snagom, sjedinjuje s bogom Šivom u sahasrara čakri. Ovo sjedinjavanje (samadhi) stvara bhukti (užitak) koji dhyana joga ne posjeduje.

Kundalini yogi doživljava i bhukti (zadovoljstvo) i mukti (oslobođenje) u najpotpunijem i doslovnom smislu. Zato ovu yogu drže prvom među svim vrstama yoge. Kada kriya yogi probudi uspavani kundalini, snažno se probija prema gore kroz različite čakre (shat-čakra bheda). On ih uzbuđuje i stimulira na snažnu aktivnost. Pri silasku, sloj po sloj uma u potpunosti se otvara. Nestat će sve kleshe (bol) i tri vrste taape. Yogi doživljava razne vizije, snagu, blaženstvo i spoznaju. Kad kundalini dosegne sahasrara čakru u mozgu yogi postiže najvišu spoznaju, blaženstvo, snagu i siddhis, te tako dospijeva do najviše prečke na yogi ljestvama. U potpunosti se odvaja od svog tijela i uma i postaje slobodan u svakom pogledu. Tada je potpuno razvijen yogi (purna yogi).»