Renato Poletto – In sound: seminar ljudskog zvuka i glazbe

Renato Poletto – In sound: seminar ljudskog zvuka i glazbe

  • »Meditacija ljudskim glasom«
  • Harmonično pjevanje/alikvotni tonovi
  • Kristalne zdjele
  • Tibetanske zdjele
  • Monokorda

IN SOUND je seminar unutarnjog zvuka kako bi pronašli, prepoznali i čuli vlastiti zvuk.

Kada slušamo i pjevamo alikvotne tonove, upoznajemo širu unutarnju i vanjsku stvarnost.

»Meditacija ljudskim glasom« je novi »veći način« percepcije vlastite biti i, posljedično, mi uočavamo stvarnost, u koju smo utopljeni.

Meditacija kristalnima i tibetanskima zdjelama postaje energetski put kroz naše čakre.

Igranjem monokorde postižemo vibracijsku masažu. Kada nam ovaj instrument, ugađan prema svetom solfeggiu, netko svira na leđima, zvuk ide fizički kroz naše tijelo.