Matic Anzeljc – Kako izboljšati kakovost življenja

Matic Anzeljc – Čiščenje telesa in ekološka kozmetika za zdravo življenje

Star pregovor pravi: “Zdrav duh v zdravem telesu”. Človek 21. stoletja se na vseh področjih življenja srečuje z strupenimi kemikalijami, ki vsakodnevno škodujejo zdravju in kvaliteti življenja. Na teoretični in praktični delavnici bomo spoznali pozitivne učinke narvnih alternativ, ki podpirajo naše zdravje. Izdelovali bomo naravno kozmetiko (mila, mazila, zobno pasto), spoznali se bomo z različnimi metodami detoksifikacije telesa s pomočjo naravnih preparatov, obiskali bomo nahajališče lokalnega zdravilnega blata, ki se nahaja v bližini in poskusili njegove zdravilne lastnosti. Vsak udeleženec delavnice si bo pridobil praktično znanje za bolj zdravo življenje.

Ukvarjam se z raziskovanjem naravnega načina življenja, sem ljubitelj narave, ki nam nesebično daje vse kar potrebujemo za življenje na Zemlji. Verjamem, da je tudi v današnjem svetu mogoče živeti v skladu z naravnimi zakoni. Iz teh razlogov idelujem naravne kozmetične proizvode brez strupenih primesi in raziskujem različne tehnike detoksifikacije telesa. Vse to želim deliti z drugimi, da bi to znanje omogočilo kvalitetnejše življenje vsakomur.

www.amonanis.si

www.naravnamila.blogspot.com