Dani Aichmayr – Svobodni duh, svobodni ples

Dani Aichmayr – Svobodni duh, svobodni ples

dani1Zavedanje lastne telesnosti in življenje v sedanjem trenutku igrata v razredu pomembno vlogo. Na začetku ure smo prvenstveno osredotočeni na dihanje, občutenje telesa in na ozaveščenje trenutnih občutkov. Občutiti, spustiti in biti tukaj in zdaj.

Z ozaveščanjem svojih misli udeleženec lahko preusmeri svojo pozornost. Občutenje dihanja, telesa in okolice nam pomaga, da zavestno izstopimo iz lastnega vrtiljaka misli in živimo v sedanjem trenutku. Pri ozaveščanju sedanjega trenutka nam je dodatno v pomoč tudi gibanje.

Ples se tukaj ne izraža z gibanjem, temveč z mirovanjem. Občutenje je mogoče le v tišini. To, da se lahko ustavimo in počakamo na naslednji impulz, nam omogoča, da pozabimo na čas in ga popolnoma spustimo.

Ko se plesalec popolnoma potopi v svoje telo, lahko stori vse, kar si želi. Zdaj ima priložnost, da skozi ples ponovno spozna samega sebe in da spozna tisti del sebe, ki mu je bil do sedaj neznan. S tem, da se popolnoma preda in se odtrga od ustaljenih vzorcev gibanja, lahko vsakdo izrazi svojo individualno govorico telesa.

Enostavne koreografije nudijo nove ideje za izrazne možnosti gibanja. Ko obvladamo govorico gibov, se začnemo v gibanju počutiti varne in sposobni smo odločanja o tem, kateri gib naj se izrazi v danem trenutku. Šele, ko ima udeleženec izbiro načina gibanja, se lahko zavestno odloči, da bo izvedel neko kretnjo. Udeležencu je v tem smislu dana možnost, da posamezne kretnje, ki se jih je naučil, integrira v svoj lasten izrazni ples. Naučiti se, integrirati in pozabiti.

„Ples in priložnost, najti samega sebe v vsakem trenutku.“


Mag. Dani Aichmayr (* 1984) je plesalka, koreografinja, učiteljica plesa in fotografinja. Od leta 1998 je samouk v plesu in performansu. Dani je študirala gledališče in  ples na Univerzi za gledališče, film in medijske znanosti na Dunaju. Od leta 2008 poučuje sodobni ples, improvizacijo, hip hop in street dance na Univerzitetnem inštitutu za šport na Dunaju. Redno trenira v Plesni četrti na Dunaju, sodeluje na Festivalu impulzivnega plesa in na mnogih drugih delavnicah.

daniaichmayr.wordpress.com