dr. Irena Strelec – Gledališče ritualov – art terapija in sociodrama

dr. Irena Strelec – Gledališče ritualov – art terapija in sociodrama

Irena-01Psihodramska terapija je izkustvena, akcijska metoda doseganja, ohranjanja in spodbujanja psihičnega zdravja posameznika.  Osnova terapevtskega procesa je kreativnost in spontanost, ki je ena od temeljnih lastnosti vsakega človeka. V psihodramski terapiji uporabljamo nekatere elemente gledališke igre, otroške kreativne igre, ritualov, kot so: postavljanje prizorišča dogajanja, predstavitev oseb – karakterjev zgodbe, pripovedovanje in odigravanje (življenjskih) zgodb ali situacij posameznika, igranje vlog okoli katerih je spleten konflikt, dialog med predstavljenimi karakterji., itd.

Tako se lahko posameznik skozi igro, v varnem okolju, kjer se lahko zaustavi čas in dogajanje, sooča z zahtevnimi, preteklimi ali trenutnimi življenjskimi situacijami, ki povzročajo zastoje, nelagodje, bolečino, obup, strah itd. Posameznikove teme  se v terapevtskem procesu ne analizirajo, temvec odigrajo, izkusijo v “igri”.. Izkusnje ali nagnjenost do igre niso potrebne. Prav tako ne motiviranost, ustvarjalnost ali spontanost – prav s temi temami se ukvarjamo na terapiji. Klient ob podpori terapevta, ki vodi terapevstki proces,  predela in integrira notranje konflikte, konflikte v odnosih, vzroke psihosomatskih težav, zavirajoča čustva in spremembe psihe kot so lažje ali težje poseldice stresa, apatija, depresija, anksioznost, itd.

Temeljni kamni psihodramske terapije so teorija vlog, razvojna, relacijska, integrativna psihologija ter humanistične struje psihologije, ki obravnavajo popsameznika celostno. Psihoanalize se poslužuje le terapevt, kot pripomočka v vodenju terapije.

Psihodramski proces sestavljajo:

  • uvodni pogovor,
  • ogrevanje, sestavljeno iz krajših dejavnosti iz različnih kreativnih medijev kot gib, zvok, igra, uprizoritev,
  • akcija oz. psihodramski proces v  katerem posameznik s pomočjo terapevta, ali drugih članov skupine, predstavi temo, problem, si določi cilj, predstavi tipične situacije in ljudi, ki v njih sodelujejo, spremlja svoja čustva in stališča, ki jih skuša aktivno odigrati, da se lahko doseze ali uvid v situacijo (aha efekt) ali čustvena katarza, ali oboje,
  • zaključni pogovor (sharing).

Del psihodramskega izvajanja so tudi vinjete. 

Vinjete so krajši dramski prizori, ki omogočajo sprostitev določenih (lažjih) klientovih vsebin. To so lahko izjave, kratki vpogledi, vaje novih načinov vedenja, vaje življenjskih veščin (soft skills).

Psihodrama zajema človeka celostno: v drami govorimo, režiramo, si zamišljamo besedilo, smo v interakciji z drugimi, se gibljemo, plešemo, sedimo, rišemo, pojemo itd. četudi nismo pevci, slikarji, igralci, ustvarjalci.

Psihodramska terapija je primerna za: posameznike, ki želijo izboljšati svoje psihično počutje, povečati samozavest in izboljšati samopodobo, učinkovitost in ustvarjalnost, ki se posvečajo osebni rasti, se soočajo s posledicami stresa, občutki strahu, ne-dejavnosti, zamorjenosti, brezvoljnosti. Psihodrama je primerna za ljudji, ki žele imeti boljše odnose z bližnjimi, saj je metoda interakcije, ki omogoča poleg terapije tudi krepitev mehkih veščin (soft skills) tj. veščin komunikacije, asertivnosti, interakcije. Kot skupinska terapija ima zelo ugodne učinke pri oblikovanju osebne identitete in reševanju težav  odraščanje in doraščanja življenjskim situacijam. Primerna je za posameznike, ki žele bolj spontano, kreativno življenje, in ki se žele bolje opremiti za soočanje z izzivi sodobnega sveta kot so osamljenost, apatičnost, rutiniranost, “lenost”, prekomerna teža, odvisnost itd.

Psihodramska terapija je primerna tudi za ljudi z resnejšimi psihičnimi težavami, z različnimi psihiatričnimi diagnozam in medikacijami. Ker je akcijska izkustvena metoda je posebej primerna za mlade. Ni primerna za vse, zato se terapija vedno začne z individualnim intervjujem.

Psihodrama sicer lahko zgleda relativno zabavno, procesi, ki se odvijajo z njo pa imajo moč spremembe življenj in rasti ter krepitve posameznika. Zato so izvajalci lahko le šolani terapevti.

www.descart.weebly.com