Elisabetta Bianchi – Biodanza – predstavimo se v pravi luči danes, da zavestno vstopimo v življenje jutri

Elisabetta Bianchi – Biodanza – predstavimo se v pravi luči danes, da zavestno vstopimo v življenje jutri

elisabettaNaše gibanje, naša drža, naš način povezovanja z drugimi, kako se predstavljam drugim, vse to je rezultat naših misli in čustev, ki so zakoreninjene v našem življenju. Ko plešemo, občutimo življenje telesa, telo prepoznamo kot vir veselja, vir kontakta z drugimi, z njim izražamo veselje do življenja, kreativnost in čustva. Ta ples nam pomaga, da vključujemo in usklajujemo tudi naše misli in občutke. Vsak od nas je celota: telo, um in čustva vplivajo eden na drugega in vplivajo tudi na naš način izražanja in povezovanja s svetom. Ko se zavemo naših omejitev (mentalnih in fizičnih) in omehčamo telo, nam naše gibanje s pomočjo Biodanze postopno omogoči, da živimo z več pristnosti.