Elisabetta Bianchi – Lažje izražanje sebe skozi doživljanja, Biodanza

Elisabetta Bianchi – Lažje izražanje sebe skozi doživljanja, Biodanza

Vivencije (v prevodu doživljanja), kakor jih je zasnoval Rolando Toro, v sebi nosijo potencial izražanja in čustveni potencial v vseh svojih odtenkih. Odnos in gibanje proti zunanjosti in proti sebi. Ozaveščanje lastnih potencialov (ki se nanašajo na kreativnost, ljubezen, erotičnost, transcendenco in vitalno moč) nam omogoča, da potenciale prepoznamo tudi v drugih. Biodanza nam daje možnost, da doživljamo kompleksno lepoto življenja v harmoniji s sabo, drugimi in vesoljem, katerega del smo.