Javor Skerlj Vogelnik – Povezovalna komunikacija – umetnost poslušanja, empatije in avtentičnega izražanja

Javor Skerlj Vogelnik (Slovenija) – Povezovalna komunikacija – umetnost poslušanja, empatije in avtentičnega izražanja

Povezovalna komunikacija je globalno uveljavljen pristop, ki ga je razvil ameriški psiholog Dr. Marshall Rosenberg. Temelji na vzpostavljanju kvalitete stika med ljudmi na način, da so lahko potrebe vseh vpletenih v čimvečji meri upoštevane.

Osnovno vodilo povezovalne komunikacije je vzpostavljanje načinov razmišljanja, uporabe jezika in načina komuniciranja, ki temelji na jasnih observacijah, avtentičnemu izražanju notranjega doživljanja posameznika, empatičnemu poslušanju in samoempatiji.

S pomočjo veščin povezovalne komunikacije se bomo učili vzpostavljanja sočutnega stika s seboj in drugimi, sodelovanja po principih so-moči, reševanja konfliktov in ohranjanja našega polnega avtentičnega izraza.

Delavnica bo potekala s skupini do  22 ljudi, kjer bomo s prakticnimi vajami skupaj raziskovali alternativne načine komuniciranja v naših osebnih ali poslovnih odnosih. Udeleženci boste lahko delali na lastnih življenjskih primerih, konfliktih ali situacijah kjer težko komunicirate. Nekatere vaje bodo tudi gibalne.

Nekatere od tem, ki ji bomo obravnavali so:

 • Samoempatija (zaobjemanje lastne bolečine, strahov, jeze in ostalih občutkov)
 • Preseganje sovražne podobe, ki jo gojimo do druge osebe
 • Soočanje z razdiralnim govorom obtoževanja, okrivljanja in zahtev
 • Ohranjanje stika v težavnih pogovrih
 • Kaj mi je v življenju najbolj pomembno?
 • Kako lahko v polnosti živim svoje vrednote?
 • Govorjenje in poslušanje, ki vodi k sočutju
 • Kvaliteta poslušanja, ki gradi mostove med kulturnimi raznolikostmi
 • Samo-izražanje na načine, ki navdihujejo sodelovanje
 • Kaj je Nenasilna komunikacija?
 • Kako lahko sledim načelom Nenasilne komunikacije in hkrati ostajam zvest svojemu avtentičnemu izražanju?
 • Kako lahko doprinesem k spremembam znotraj svojih lastnih odnosov, da bodo vsebovali več sočutja, sodelovanja in sproščenosti?
 • Kako lahko dam in prejmem povratno informacijo na način, da bo iskrena in skrbna hkrati?
 • Kako sem lahko v odnosu z otroki, odraslimi, sodelavci prijatelji in intimnimi partnerji na način, da ohranjam svojo avtentičnost in hkrati stik z njimi, ne glede na raznolikosti?
 • Kaj je konflikt?
 • Kako pretvorimo obtoževanje v povezovanje?
 • Kako se lahko povrnemo v svoj center v trenutkih, ko smo vznemirjeni?
 • Kako lahko podprem reševanje konflikta, ko nisem direktno vpleten v konflikt?
 • Kako lahko podprem reševanje konflikta, ko sem direktno vpleten v konflikt?
 • Empatični odzivi znotraj konflikta
 • Osnove mediacije

Delavnico bo vodil Javor Skerlj Vogelnik:

Javor je po izobrazbi dipl. Prof. športne vzgoje, v zadnjih letih med drugim deluje kot mediator in trener komunikacijskih veščin v poslovnem okolju, na univerzah, v mladinskih centrih in drugih organizacijah. Še posebej ga pritegnejo večdnevna izobraževanja in intenzivni treningi povezovalne komunikacije, v svoje delo pa vključuje tudi gibalne pristope. Povezovalna komunikacija mu predstavlja most k poglobljenemu stiku s seboj in  drugimi, hkrati pa ga navdušuje njena praktična uporabnost v vsakdanjem življenju in odnosih. Iz želje po poglabljanju znanja in širjenju tovrstnega pristopa, je vstopil v proces certifikacije za mednarodnega trenerja pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC). Dokončal je tudi 4 letni študij Geomantije pri Uneskovem umetniku za mir Marku Pogačniku ter se v tujini postopoma izobražuje iz plesno gibalne metode Movement Medicine. Ukvarja se tudi z glasbo in umetniškim izdelovanjem iz lesa.

Speltne strani:

www.povezovalna-komunikacija.si

www.panlights.com

Video posnetki:

https://www.youtube.com/watch?v=uoEW44nN8eU

Članki:

https://www.mladina.si/180880/nenasilna-komunikacija-ni-vescina-vljudnosti/

https://www.revijazamojezdravje.si/novice/o-povezovalni-komunikaciji-in-jeziku-zivljenja.html