Ljubica Jelača Renner, dipl. oec. in zdravilka – Grigorij Grabovoj : “Harmoničen razvoj Duše v tem Svetu”

Ljubica Jelača Renner, dipl. oec. in zdravilka – Grigorij Grabovoj : “Harmoničen razvoj Duše v tem Svetu”

Ljubica-Jelaca-01Realnost, ki nas obkroža, je rezultat naše percepcije, ki je v neposredni odvisnosti od strukture naše zavesti. Ta realnost se kreira vsak trenutek znova, tj. preko ozaveščenih ali neozaveščenih vsebin notranjega sveta se prenaša v zunanji svet (se materializira). Razširitev zavesti pogojuje spremembo percepcije sveta, kar povratno vodi v spremembo realnosti.

Fizično telo je manifestirana struktura, ki se razvija iz informacijske strukture, položene s strani Stvarnika v prvobitno strukturo sveta. Lahko jo imenujemo Pra – Matrica. Obstoj informacijske strukture omogoča regeneracijo organov, ki so bili odstranjeni z operativnim posegom, ker je informacija o zdravem

organu permanentno prisotna v Polju informacij.

Informacija je „Plan izgradnje“, tj. osnova celotnega Univerzuma. Vsi objekti, ki nas obkrožajo, vsi dogodki, vse situacije, vsi elementi sveta in sam človek predstavljajo objekte informacije. S spremembo informacije se spremeni celotna realnost.

Seminarji so namenjeni predajanju najnovejših spoznanj s ciljem razširitve Zavesti in popolnega odpiranja „Portala“, ki  povezuje Dušo in Zavest, da bi Svetloba Duše v popolnosti obsijevala človekov vsakdan.

Teorija:

 • Izgradnja Sveta
 • fizično telo Edinega Boga in Duša človeka, kot čvrste strukture Sveta
 • človek kot celica v Fizičnem Telesu Edinega Boga
 • organi Duše kot osnova za izgradnjo organov fizičnega telesa človeka
 • zavestno  upravljanje z realnostjo preko Duše, Duha, Zavesti, fizičnega telesa in vseh elementov realnosti (živali, rastline, minerali…)
 • metode zavestnega upravljanja s pomočjo številk, geometrijskih oblik, barv, zvoka, besed, Svetlobe
 • metode upravljanja z dogodki privatnega in poslovnega karakterja
 • itd.

Praksa:

 • iz prakse  – praktična uporaba Znanja Grigorija Grabovoija, kot rezultat petletnih izkušenj z uporabo tega Znanja v lastni medicinski praksi:
  • v vsakodnevnih dogodkih (upravljanje po meri
  • Stvarnika)
  • s ciljem obnavljanja zdravja – uporaba metod pri raznih anomalijah

Oblikovanje „Kovčka prve pomoči“ za vse situacije in slučaje.


Ljubica Jelača Renner (www.vastuveda.eu) je diplomirana ekonomistka in zdravilka (zdravljenje z naravno medicino v lastni medicinski ordinaciji v Passau/Nemčija). Od leta 2011 je kot imetnik sublicence za širjenje Znanja Grigorija Grabovoija uvedla v to Znanje veliko število ljudi iz različnih jezikovnih področij. Pri uporabi metode, ki jo to Znanje nudi, je izpopolnila in zaokrožila svoje dosedanje terapije ter tako ustvarila nezamenljivo kompozicijo vseobsegajočih medicinskih tretmajev. Predpogoj za uspeh je aktivno sodelovanje klientov, končni cilj pa je mnogo več kot odprava anomalije in sicer harmonični razvoj Duše v tem Svetu.
Od leta 2014 kot imetnik licence za prevajanje in izdajanje knjig Grigorija Grabovoija vsakodnevno proučuje dela Grigorija Grabovoija v hrvaškem, ruskem in nemškem jeziku.

ayurveda.vastu@gmx.de