Ljubica Jelaca-Renner – Učenje Grigoria Grabovoia

Seminarji zajemajo 6 osnovnih področij učenja Grigorija Grabovoija:

 • delo s številčnimi zaporedji
 • delo z geometrijskimi oblikami
 • delo z barvami
 • delo z zvoki
 • delo z besednimi formulacijami
 • delo s Svetlobo

 

V učenju ruskega akademika, doktorja fizike in matematike Grigorija Grabovoija je kot element upravljanja na prvem mestu Naloga rešitve vseh s Tehnologijo uporabe različnih elementov upravljanja na ravni: Duše, Duha, Zavesti, fizičnega telesa itd.

Vse več ljudi se poistoveča s temeljno mislijo Grigorija Grabovoija „Rešitev in harmoničen razvoj…“ oplemenjujoč s to idejo svoje lastno življenje. Rezultat tega je izpolnjeno in zavestno pozitivno življenje, ki upošteva Veliko Celoto, s tem pa tudi harmonijo, zdravje in več miru v svetu.

Vse je v neprestanem spreminjanju. Smo v središču nenehnih sprememb, novih percepcij, nove zavesti v okvirih neke inteligentno razvijajoče se internacionalne  družbe.

Grigori Grabovoi je s svojimi metodami imel neverjeten vpliv na pozitivno spremembo mnogih ljudi.

Kdo je ta človek?

Grigori Grabovoi vidi tako zdravje, kot tudi bolezen z neke povsem drugačne „višje“ perspektive, z drugačnimi očmi, kakor večina konvencionalnih zdravnikov.

Resnično znanje se nahaja v globini Duše vsakega človeka in prav  to znanje določa percepcijo sveta.

Grabovoi pravi: „…Vse kar obstaja okrog nas – Zemlja, Sonce, Zvezde, Nebo, celoten Univerzum – je zgrajeno na isti strukturi, ki vključuje zavest Stvarnika. Torej, če na ustrezen način vključimo Duh in Zavest, lahko oživimo človeka, ustvarimo prostranstva in obnovimo svet. Sposobni smo izvesti katero koli ustvarjalno delovanje!“

Centralni element Univerzuma, ki vključuje vse ostale elemente, je po Grigoriju Grabovoiju Zavest. Tako sprememba Zavesti vodi do spremembe vseh drugih vključenih elementov. Odločilen vpliv na prostor, ki nas obkroža, je kolektivna zavest vseh objektov, zlasti kolektivna zavest ljudi.

Če kolektivna Zavest postane dojemljiva za  rešitev in harmoničen razvoj sveta ob nesmrtnosti fizičnega telesa in ob   srečnem življenju v harmoniji, bo to postalo realnost!

Ob tem lahko vsak takoj začne uporabljati Nauk Grigorija Grabovoija v praksi. Prejeta informacija „Rešitev in harmoničen razvoj…“ se zavestno ali nezavedno prenese na vse ostale zunanje elemente realnosti. V praksi to zgleda takole: Človek, ki je to Učenje prejel, lahko z določeno metodo, ko gre na primer mimo nekega drevesa, na to drevo aktivno vpliva. Drevo bo bolje raslo ali pa se bo njegovo zdravje obnovilo. To pomeni, da se formira neka nova realnost, aktivno ustvarjena s strani človeka, ki je uporabil princip „Makro – upravljanja“, v smeri kolektivnega blagostanja. To nam nudi možnost upravljanja s prihodnostjo.

Če  je osebna naloga ob individualni kvaliteti misli v skladu s Ciljem Stvarnika, bo avtomatično realizirana v okviru globalne Makro-naloge in upravljanja. To pomeni, da se bodo uresničili samo cilji, ki so v skladu z duhovno nalogo Enosti človeka in Stvarnika. Nižji cilji, kot je uničenje nekega subjekta ali prevarantski „podli“ nameni in delovanja  se ne bodo trajno realizirali, ker ne odgovarjajo „Viziji“ in Nalogi Stvarnika.

V svojem Nauku Grabovoi zavestno uporablja naslednje pojme: „Stvarnik“ (Bog), „Ljubezen“, „Zavest“, „Duša“ in „Duh“, ker vse te teorije, enačbe in situacije, kot tudi vse metode in tehnologije komunikacije človeka z Bogom, Stvarnikom v toku uspešnega obvladovanja Naloge rešitve in harmoničnega razvoja, temeljijo na  osnovnem principu, po katerem ima Univerzum en temelj: „Načelo Stvarnika“!

Tako je Grabovoijevo prepričanje, kot tudi prepričanje njegovih sledilcev, da je rešitev civilizacije na Zemlji pred možno globalno katastrofo, kot tudi harmoničen razvoj te civilizacije v skladu z vsemi drugimi udeleženci v prostorsko – časovnem kontinuumu, mogoče samo v okvirih razvoja kolektivne Zavesti ljudi živečih na Zemlji in njenega dviganja na višji nivo. Alternativa temu ne obstaja!

„Upravljanje“ pomeni življenje, v katerem mi upravljamo s svojo realnostjo in tako se v tem trenutku nahajamo prav v tisti realnosti, ki smo jo sami ustvarili. Upravljanje nam omogoča ustvarjanje novih informacij in tudi korekturo obstoječih. Obstoječe življenje Grigori Grabovoi obravnava kot  element Večnosti. Razvoj Duše in Duha nam omogoča večni, harmonični razvoj, istočasno pa nas podpira pri reševanju aktualnih nalog.

To Učenje izhaja iz predpostavke o edinstvenem obstoju Stvarnika (Boga) v kateri koli veri in v kateri koli kulturi. To ni religija, temveč izključno znanje o sami Kreaciji, ki jo je Grigori Grabovoi oživel.

Metode niso skrivnost, niso ezoterika niti okultizem. Vse je znotraj nas in vsakdo lahko uporablja to znanje. Potrebno je le kreativno uporabljati to znanje  v smislu rešitve in harmoničnega razvoja.

V zvezi z metodami zdravljenja je ugotovljeno naslednje: človek je informacijski objekt, „bolezen“ prav tako in vsaka situacija pomeni celoto informacijskih objektov in njihovih medsebojnih odnosov. Človek lahko s svojim Duhom in svojo sposobnostjo mišljenja  ustvari vse. Torej lahko ustvari katere koli informacijske objekte, jih dopolni s potrebnimi kvalitetami in lastnostmi ter nato preko njih deluje na zunanjem informacijskem polju: upravlja z njimi! Pri tem je potrebno poudariti, da določeno manjše ali večje zavestno upravljanje z informacijami vedno izhaja od nas.

Pri Grabovoiju je bistven način Učenja brez doktrine. Delamo v skladu z lastno intuicijo, z lastnim ritmom in lastno intenzivnostjo. Predpisov ni. So samo priporočila in temeljni cilji. Gre za pomoč, za samopomoč, za uresničitev drugačne samozavesti in s tem povezanega oživljanja samozdravilnih moči. Predlagana deviza je: postaviti cilj koncentracije, slediti intuiciji, razviti rutino, uresničiti rezultate.

Marsikatera metoda se nam lahko zdi banalna, preveč banalna, da bi lahko delovala. Toda Univerzum je zgrajen in strukturiran čisto enostavno. Potrebno je le, da te strukture spoznamo, da bi jih lahko uspešno uporabili pri realizaciji rezultatov. Zlasti je pomembno, da imamo pozitivna stališča, ki nas v življenju podpirajo in ki podpirajo naše spoštovanje Univerzalnih zakonov, vero v Modrost in popolnost Kreacije. Temu rečemo „kvaliteta misli“.

Za obvladovanje metod Grigorija Grabovoija je neobhodno potrebno naslednje:

 • vzpostavitev zavestne komunikacije z Dušo
 • delovanje na nivoju Duše, Duša pa je Ljubezen
 • pravilno razmišljanje

Pod  pravilnim razmišljanjem razumemo spoznanje brezmejne Božje Ljubezni v vsakem našem delovanju, v vsaki situaciji. Spomnimo se, da se vsako naše delovanje uresničuje na najboljši možni način! Ko začenjamo razumeti, da se vsi dogodki v življenju realizirajo v smeri  enega in edinega globalnega cilja – našega večnega razvoja – bomo spoznali, da se vse in vedno dogaja samo za naše dobro, ker je delovanje Stvarnika prisotno v vsaki naši aktivnosti. Delovanje Boga je Njegova Ljubezen, ki je usmerjena na vsakega posamezno in na vse skupaj. Prisotnost Božje Ljubezni v vsakem dogodku dopušča maksimalno reduciranje posledic našega neustvarjalnega delovanja (negativne misli, besede, čustva). Ravno na osnovi tega lahko  odkrijemo bistvo priporočila: Zahvaljujte se Bogu za vse dobro in slabo! V težkih trenutkih našega življenja nas On nosi na svojih rokah. Če upoštevamo nivo naše Zavesti, spoznamo, da so vsi neprijetni dogodki, vključno z boleznijo – Učenje, preko katerega moramo iti skupaj z Njim, da bi lahko pravilno  strukturirali našo Zavest in  uspešno realizirali Nalogo Boga – Večni harmonični razvoj človeka in realnosti, ki ga obkroža.

Upravljanje z realnostjo v smeri večnega harmoničnega razvoja, ki temelji na vsesplošni in vseprisotni Ljubezni, se odvija na naslednjih 6 področjih:

 • številke
 • geometrijske oblike
 • besede
 • zvoki
 • barve in
 • svetloba

Številke so simbolični instrumenti osnove vseh znanosti – matematike.  Matematika, ki predstavlja orodje znanosti, je istočasno jezik Boga.

Vse, kar je ustvarjeno v tridimenzionalnem svetu in kar služi samoobnovi in samoregulaciji, je ustvarjeno po zakonih matematike. Iracionalna, imaginarna števila – to je matematika, ki deluje izven neskončnosti. Tam obstaja drugačna logika, drugačni aksiomi, tam čas ne obstaja. Tam so temelji Obstoja.

„Omnia in numeris sita sunt“ – „Vse je skrito v številkah“ (lat.)

Od tu prihajajo tudi števila akademika Grigorija Grabovoija, ki so namenjena obnavljanju zdravja in upravljanju z dogodki.

Ta števila predstavljajo mere Božanskega Načela za človeško telo.

Intervali med posameznimi skupinami števil prav tako niso slučajni. To je prav tako prostor tišine. Kad se nekaj časa na njih koncentriramo, lahko slišimo in celo vidimo vibracijo, ki ustvarja zvok, ki se realizira kot melodija ali kot beseda. To je stanje Duha. Za to stanje ne obstajajo adekvatne besede, lahko se samo občuti. In zadrži v spominu.

Vsebina seminarja:
 

Metode koncentracije na številčna zaporedja

 • zdravljenje različnih bolezni s pomočjo številčnih zaporedij
 • koncentracija na posamezne dele teles
 • številčna zaporedja za normiranje dogodkov
 • normiranje regionalne situacije

 

Praktična uporaba knjige “Obnovitev človeškega organizma s koncentracijo na številčna zaporedja”

 • upravljanje z “izrivanjem” želenega dogodka iz katerega koli števila
 • Upravljanje s pomočjo števila osem (8)
 • koncentracija na število tri
 • tehnologija pomlajevanja s pomočjo številčnih zaporedij

 Upravljanje z dogodki s pomočjo zvočnih valov

Metode upravljanja realnosti, ki temelji na barvah elementov percepcije

 • koncentracija na barvni spekter
 • diagnostika s pomočjo bele barve

Metode upravljanja realnosti, ki temeljijo na besednih formulacijah

– metoda upravljanja s pomočjo formulacije znotraj prstana

– metoda upravljanja s pomočjo formulacije cilja upravljanja

 

Delo s sfero in z drugimi geometrijskimi oblikami

        – upravljanje z dogodki s pomočjo dvojnega stožca

        – ustvarjanje Celice Rešitelja

        – energijsko čiščenje prostora

        – področje ustvarjalne informacije

        – obnavljanje hrbtenice

      – ozon

       – Sestav kocka – stožec – kocka

       – delo s prebavnim traktom

      – tehnologija izhoda iz problematičnih stanj

 

Obnavljanje parnih organov

 

Poglobljeni seminar:

Metoda zaščite
Metode diagnoze
– s koncentracijo na ščitnico- s koncentracijo na 10 segmentov telesa

Normiranje dogodkov
– struktura bipolarnih signalov
Odstranjevanje aktivne Matrične celice
Metoda pomlajevanja
– s pomočjo 6 prstov
Metoda pomlajevanja kože
Prognostično upravljanje
Sistem iskanja

Praktični primeri obnavljanja zdravja v pri  konkretnih boleznih:

 • kako izbrati ustrezno metodo
 • kako uresničiti dejavnost in vztrajnost
 • kako pravilno uporabljati številčna zaporedja
 • kako se trajno osvoboditi blokad/problemov

Seminari obuhvaćaju 6 osnovnih područja Učenja Grigoria Grabovoia:

 • Rad sa brojčanim nizovima
 • Geometrijskim oblicima
 • Bojama
 • Zvukovima
 • Formulacijama putem riječi
 • Rad sa Svjetlom