Luciano Rizzo – Pot odkrivanja nas samih

 

Vsi smo  načeloma rojeni zato, da živimo izpolnjeno življenje, pa vendar se v praksi pogosto znajdemo v morju problemov.

Zakaj je tako?

Vzrok se nahaja v  našem mentalnem okviru, ki s svojim lastnim mehanizmom vpliva na vse naše aktivnosti.

Toda kakšen je pravzaprav  ta mentalni del bitja v nas? Na žalost vemo dokaj malo o tem, kako deluje, kajti z današnjim znanjem ne zmoremo opisati vseh praktičnih situacij,  ki bi  garantirale funkcionalnost finalnega proizvoda.

http://www.whymap.com/ 

®

Na tej delavnici lahko s pomočjo ustreznega diagrama Whymap, na vsako vprašanje  zakaj, intuitivno pridemo do odgovora. Poleg tega bomo obdelali tudi pojem ega, te čustvene komponente v nas, ki vpliva na vse naše odločitve. Na osnovi paradoksalnih dejstev bomo odkrivali  tudi, na kakšni logiki deluje ego  ter kolikšen vpliv ima   ego na naše vsakdanje življenje.

Preko meditacije in praktičnih vaj  bomo raziskali tudi čustva, njihove zakonitosti ter pripadajočo telesno govorico. Govorili bomo o zavesti in o naših duhovnih aspektih, ki nas vodijo na poti  k razumevanju.

Diagram Whymap je resnično koristen za izboljšanje kvalitete našega življenja.

 

Luciano Rizzo je diplomiral iz medicine in kirurgije in je že dlje časa  prepričan, da zdravstvene probleme povzročata zlasti dva dejavnika: način prehrane in mentalni procesi. Že več kot  20 let se ukvarja z  reševanjem problemov intolerance na hrano z alternativnimi terapijami in s preventivo v stomatologiji. Je privrženec  NLP (nevrolingvistične psiho-terapije) in nevroemotivne integrirane usmeritve kot  tudi   analogne in strateške psihologije.

Vodi delavnice o meditaciji in neverbalni komunikaciji.  www.biospazio.it