Mateja Tomšič Akengen – IFA (modrost) – veda o življenju, človeški predusodi, človeškem karakterju, univerzumu

Mateja Tomšič Akengen (Slovenija)- IFA (modrost) – veda o življenju, človeški predusodi, človeškem karakterju, univerzumu

DOTIK MODROSTI

Ifa je filozofija in praksa, ki jo bomo uporabili,  da bomo uravnovesili  svoje življenje in aktivirali svojo življenjsko pot.  Prvi predpogoj, da postanemo pilot svojega življenja je, da ga razumemo, da smo zavestni svojega duhovnega izvora,  da se naučimo živeti svojo duhovnost v vsakdanjem življenju in jo materializirati.

Na seminaju nas čaka intenzivni dotik z dušo, individualnim bistvom, duhovno delo z umom, čustvi in telesom. Filozofija in praksa Ifa je veda o življenju v vseh njegovih izrazih, o človekovem individualnem obstoju in umeščenosti u vidni in nevidni univzum.

Cilj seminajra je da bomo v svojem življenju bolj živi, prisotnješi, zavestnejši. Delali bomo z našo usodo in predusodo,  budili naš um za komunikacijo s svojim duhovnim bistvom. Sočasno prepletanje razumevanje in praktičnega dela z našim zavednim in nezavednim, obredi aktivacije in čiščenja energije, šamanska potovanja v globino našega nezavednega, podzavesti, razumevanje… Srečali se bomo z delčkom bogastva neizrekljivo širokega znanja še živeče filozofije, ki človeka razume celostno.

Modrost (v afriškem jeziku Joruba, kjer je ohranjena celovita filozofija se imenuje Ifa) je univarzalno znanje, energija in arhetip energije modrosti pa je nujno potreben v samorealizaciji našega življenja. Razumeti sebe, življenje, uskladiti vse nivoje našega obstoja in delovati v vidnem svetu.  Ni druge krajše poti in Ifa je veda o vsem tem z dostopom do človekove predusode in njegovega individualnega bistva. Ta pa  je naš vodič skozi življenje, nosilec naše usode oziroma predusode, odgovoren za vse, kar se nam dogaja v življenju.

PROGRAM SEMINARJA

  • Ori – naše individualno bistvo in delo z njim
  • Obredno pranje glave (Orija) z energijo morja (Jemadža )  z namenom, da  obredno očistimo in omehčamo tisto, kar nam ne dovoljuje biti v stiku z našim duhovnim individualnim izvorom
  • Ifa – energija modrosti in delo z usodo ; spoznavanje arhetipa modrosti, obred priziva energije modrosti , da bo naša usoda šla v pravo smer
  • Spoznavanje funkcij telesa (noge, roke.. ) v duhovnem smislu realizacije naše predusode
  • Vpliv prednikov, paralelnega sveta, otroka v nas, prostora in časa  na naše življenje
  • Energije narave,  njihova uporaba v obredih in vsakodnevnem življenju,
  • Zaključni ritual energetskega čiščenja  z duhovnim aspektom energij  narave

Mateja Tomšič Akengen je Ifa svečenica, Iya Agon – vrhovna svečenica za delo s predniki, šamanka. Po uspešni karieri u ekonomiji je svoje življenje posvetila raziskovanju starih modrosti, ki človeka razumejo celostno.  Je duhovni usmerjevalec, terapevt, vodi seminarje, delavnice, program ‘Šole modrosti’