Maurizio Dossi – Prostor za kreativnost: glasba, gibanje, druženje (biodanza)

Maurizio Dossi – Prostor za kreativnost: glasba, gibanje, druženje (biodanza)

Biodanza je sistem vključevanja med Motoričnem izražanjem ter Emocionalno, Afektivno in Kreativno platjo posameznika na njegovi poti rasti.

Preko glasbe in napredovanja motoričnih predlogov spodbuja ljudi, da svobodno izrazijo svoja čustva, da se povežejo z drugimi, obenem pa izboljšajo lastno komunikacijo in pridobijo nove elemente za bogatenje lastne identitete.

Cilj enega srečanja Biodanze je oceniti vsakega znotraj svoje pripadnostne skupine in preko vaj, plesov in iger ustvarjati idealen kontekst, v katerem je vsak zmožen izraziti svoje potenciale pri recipročni izmenjavi in sodelovanju.

Splošni cilji Biodanze:

 • Krepčanje in manifestacije izvirne Identitete vsakega posameznika
 • Večanje in utrjevanje vključevanja skupine ter podpiranje spoštljivega načina komunikacije v škodo tekmovalnemu/agresivnemu obnašanju
 • Dajanje večjega zavedanja telesni in čustveni govorici, kot potreben način za harmoničen in integriran eksistenčen razvoj.

Specifični cilji Biodanze:

 • Omogoča izražanje lastnih potencialov preko vrednotenja odnosa in deljenja z drugimi.
 • Nudi nove načine za reševanje sporov
 • Ideo-, Emocio-, afektivno-motorično vključevanje
 • Podpira vključevanje med mišljenjem, čutenjem in delovanjem
 • Spodbuja organsko samouravnavanje (ravnovesje dejavnost – počitek, lakota – žeja itd.)
 • Doživljanje lastne kreativnosti samouravnavanja znotraj svoje skupine.
 • Omogoča iniciativo s feedbackom (razumeti, kako drugi reagirajo na naša dejanja s ponovno modulacijo naših iniciativ)
 • Sprošča in lajša napetosti na mišičnem in čustvenem nivoju
 • Integrira fizični kontakt pri komunikaciji
 •  Povečuje raven vitalnosti, odpornosti na stres, zmožnosti pozornosti.

Tem ciljem bomo sledili skozi dejavnosti, kot so:

 • Krepitev sinergizma (integracija desne in leve polovice možganov)
 • Ritmični plesi in plesi z ritmičnimi variacijami, posamični in skupinski
 • Vračanje k hoji na naraven in fiziološki način
 • Plesi koordinacije in sinhronizacije, po dva ali v skupini
 • Plesi vitalnosti
 • Igre za kreativni razvoj
 • Kreativni plesi
 • Plesi Tekočnosti
 • Vaje za afektivno komunikacijo
 • Plesi za splošno in specifično vključevanje
 • Upočasnjeni plesi za vrat, ramena, medenico za sproščanje napetosti s počasnimi, tekočimi in prijetnimi gibi