mr. sc. Jasminka Premerl dipl. ing. (Hrvaška) – Zakonitosti zdravja in njihova uporaba ter praksa

12. 6.–19. 6.

mr. sc. Jasminka Premerl dipl. ing. (Hrvaška) – Zakonitosti zdravja in njihova uporaba ter praksa

Kot vse dobe do sedaj, ima tudi 21 stoletje, čas v katerem živimo, svoje posebnosti. Danes živimo četrto znanstveno tehnološko revolucijo, ki se je začela v tem stoletju. Tretja se je končala leta 2000 in njeno obeležje je bila informatika.

Internet je na čvrstih temeljih in lahko rečemo, da se sam razvija. 20. stoletje je minilo v velikem iskanju in uporabi kemijskih tehnologiji in tehnologiji proizvodnje orožja. Vse to je porušilo naravne zakonitosti, njihove posledice pa občutimo danes skozi pojavo nekaterih včasih tudi nerešljivih človeških stanji n diagnoz. Ravno zato je to stoletje imenovano kot stoletje multidisciplinarnosti z veliko osredotočenostjo na zdravje človeka in njegovo preventivo.

Po definiciji  SZO je zdravje stanje popolnega telesnega, duševnega in družbenega blagostanja in ne le zgolj odsotnost bolezni in onemoglosti.

Prihaja tudi nova znanstvena disciplina Valeologija – znanost o zdravju! Danes je vse informacija. Zdravje je informacija in bolezen je informacija. Od vsakega posameznika je odvisno katero od teh dveh informacij potrebuje in katero bo negoval!

Ta seminar bo osredotočen na skupek pomembnih informacij, ki so znanstveno potrjene in sprejete v uporabi. Znanost ve, da se tako zdravje kot bolezen obnašata po naravnih, strogo določenih zakonitostih, ki so pogosto precizne in neprizanesljive. Seminar poteka v šestih srečanjih na katerih se boste seznanili z zakonitostmi zdravja, spoznali boste njihovo funkcionalnost in biodinamiko.

Na PRVEM srečanju spoznamo prvi zakon – zakon interakcije (atom deluje na molekulo, molekula na atom). Za zdravje je nujno potrebna harmonizacija vseh organov človeškega organizma.

Na DRUGEM srečanju boste spoznali drugi zakon – zakon cikličnosti oziroma delovanje organov in organizma v celoti. Ta zakon temelji na petih elementih. To so znana stara znanja iz tradicionalne kitajske in burjatske medicine (področje Sibirije). Današnje raziskave in odkritja v valeologiji temeljijo na povezovanju principov petih elementov z novimi spoznanji iz kvantno informacijskega pristopa zdravju na splošno. Zakon cikličnosti vam bo dal vpogled v to kje se nahaja ključ zdravja.

Na TRETJEM srečanju boste s pomočjo zakona o čiščenju telesa spoznali temelj burjatske medicine. V svoji knjigi ”Kako postati zdrav”, znani ameriški zdravnik in nutricionist Herbert M. Shelton piše: Ne glede na naziv bolezni – tonzilitis, endokaridtis, gastritis, kolitis, cistitis ali kateri koli drugi, vsi temeljijo na toksimiji”. Podpornik tega istega koncepta je tudi akademik J. M. Lopuhin, ki je odkril metodo kemosirpcije in zanjo prejel državno nagrado ZSSR-a. Osnovna naloga tokom procesa obnavljanja zdravja je nevtralizacija in izločanje toksinov iz organizma.

Na ČETRTEM srečanju boste spoznali zakon vode! Pogosto se zdi, da ni nič enostavnejšega od vode in njene zakonitosti. Molekula vode je vodilna molekula v skupini 25 molekul, ki so spremenile svet. Le ta prekriva 75% zemeljske površine, v približno enakem odstotku pa je prisotna tudi v človeškem telesu. Je edina snov, ki se v naravi pojavlja v treh agregatnih stanjih. Posebnost je tudi dejstvo, da je trdno stanje lažje od tekočega, zato lahko led pluta po površini. Kaj menite ali si voda zapomni? Kakšna resnica se skriva v tej čarobni molekuli? V zadnjih letih so se pričela odkritja čudeža vode na katera sodobna znanost nima odgovora. Vabim vas, da skupaj naredimo podstavek za vodo s Fraktalno risbo na Teslovi spirali in da sprejmete odločitev ali si bo voda, ki jo pijete, zapomnila vašo odločitev ali ne, ne glede na to kaj si sodobna znanost o tem misli!

PETO srečanje je odkrivanje zakona dihanja in gibanja! Tisočletja že poznamo povezavo med dihanjem in stanjem našega uma. V prastarem taoizmu, spisih joge ter v medicinski praksi Indije, Tibeta in Kitajske. V novejšem času so številne znanstvene raziskave  potrdile to starodavno modrost in povezale pravilno dihanje in ublažitev določenih najbolj zahrbtnih zdravstvenih tegob. Terapija z vdihom je včasih povezana z drugimi tehnikami kot so biološka povratna informacija. Le ta dokazano lajša, včasih pa celo pozdravi migreno, hipertenzijo, epilepsijo, astmo, panične napade, koronarne srčne bolezni itd. Raziskave sproščanja so pokazale, da tehnike dihanja lahko pomagajo pri preprečevanju obolelosti na način, da so ljudje manj podvrženi virusom, posledično se zmanjša krvni tlak in raven holesterola. Raziskava med povezanostjo dihanja in gibanja vam lahko služi kot izhodišče za lastno ustvarjalno izpraševanje.

Na ŠESTEM srečanju bomo usvojili šesti zakon zdravja – zakon doslednosti!

Prvo pravilo: jaz sem jaz (reševanje utopljenca je naloga utopljenca)

Drugo pravilo: biti, delati, imeti

Tretje pravilo -3’K’ Nikole Tesle.

Teslova spirala levi in desni spin in njena uporaba v praksi.

In kot pravi pesnik Gustav Krklec ”Ali veš kateri izvir v senci žubori? Življenje je gibanje! Zbudi se! Pojdi!

Vidimo se na Pašmanu, na programu Harmony!