mr. sc. Jasminka Premerl, dipl. ing. – Kvantni skok in fraktal – spoj znanosti in duhovnosti

mr. sc. Jasminka Premerl, dipl. ing. – Kvantni skok in fraktal – spoj znanosti in duhovnosti

Kvantni skok je pojem, ki se najpogosteje uporablja za trenutke, ko se uresničuje bistven napredek v zavesti človeka. To je lahko rojstvo nove ideje ali neko odkritje, ki je bilo do takrat latentni (speči) obliki.

Če se spomnimo fizike in atoma, vemo, da elektroni krožijo oko jedra vedno po isti krožnici. Če elektron sprejme energijo, se prestavi na večjo krožnico. Če pa elektron odda energijo, lahko pade na „nižjo“ krožnico. V enem trenutku je tako bil na krožnici A, a potem se je pojavil na krožnici B.

Sprememba krožnice je sprememba statusa elektrona in to se dogaja tako, kakor se dogaja z rojstvom ideje v umu.

Kaj je to fraktal?

Besedo fraktal je leta 1975 skoval poljsko-francosko-ameriški matematik Benoit Mandelbrot, da je opisal oblike, ki kažejo podrobnosti v vseh merilih.

Fraktalna geometrija je geometrija naravnega sveta – živalskega, rastlinskega, mineralnega … razlomljenega kot geometrija samega človeka.

Toliko o definiciji pojmov, na katerim bo temeljil ta seminar. Temeljil bo izključno na uporabi teh pojmov in praktičnem delu na vseh petih človekovih čutilih.

Obenem pa temelji na mojem dolgoletnem raziskovalnem delu na področju kvantne medicine in kvantne psihologije. Vsak udeleženec bo občutil svoj kvantni skok in prepoznal svoj pravi temeljni (primordialni) potencial in to bo lahko dal v funkcijo za svojo dobrobit.

Vsa naša kreativnost temelji na kvantni skokih in nepredvidljivosti. Isti zakoni vladajo v nas in zunaj nas. Naša povezanost s nelokalizirano inteligenco se ne končuje z našim fizičnim telesom. Ravnotežje fizičnega telesa je identična ravnotežju celotnega vesolja, ki se bere v vidnem območju ritmov in ciklusov.