Petra Jeretina – Vrnimo se k naravnemu gibanju z metodo Feldenkrais

Petra Jeretina – Čuječa spontanost – Vračanje k naravnemu gibanju

Kdo izmed nas si ne želi živeti zdravo in aktivno?

Kdo si ne želi obiti običajnih bolečin in običajnih poti samodestrukcije ter uživati polno in vitalno življenje?

Vsi smo odvisniki – bitja naših navad. Pridobili smo jih in se vanje umestili skozi večletna ponavljanja. Ne odrečemo se jim zlahka brez bojazni in skrbi. Izmišljamo si celo vojsko izgovorov, da lahko naše navade obdržimo brez spreminjanja. Ostajajo nedotakljiv del naše identitete.

Kar se prične kot preračunljivost, ki je odgovor na specifične dogodke – nesreče in traume ter služi kot hitra rešitev v tem obdobju, postane vtisnjeno v naš živčni in mišično-skeletni sistem. Vsakdanje navade postanejo okvir naših veščin in rutine, dobro nam služijo, saj o njih ne razmišljamo. Sčasoma postanemo nanje zelo vezani, kar povzroči, da se odrekamo veliki večini naših zmožnosti in spontanosti. Navade nas po eni strani varujejo pred nesmiselnimi, nepotrebnimi aktivnostmi, po drugi strani pa nam preprečujejo dostop do uglajenosti, senzitivnosti in raznolikosti. Pri težki izbiri med redom, ki nam ga vzpostavijo navade in možnostmi, ki jih nudijo spremembe, nam veliko lahko pomaga učenje pozornosti pri usklajevanju razpoložljivega s primernim.

Največji laboratorij ponovnega pridobivanja spontanosti je opazovanje dojenčkov in majhnih otrok, ki še niso omejeni z navadami, tako da z radovednostjo raziskujejo sebe in okolje v katerem živijo. Njihovo raziskovanje in poskušanje ustvarja števile gibalne vorce brez časovnih omejitev in socialnih vplivov.

Poznejša leta življenja so vedno označena, da neizbežno vodijo v degeneracijo, neizogibno onemoglost pri pomanjkanju odzivov na občutke in aktivnosti. Z vse manjšo sposobnostjo prilagajanja spremembam, postanemo vse bolj upognjeni, skrivljeni, zasukani in postavljeni v kot togosti in negibnosti.

Metoda Feldenkrais – pozornost skozi gibanje je metoda, ki nas uči kako se ne odpovedati svobodi. Metoda nas raje kot da bi podajala dokončne rešitve našim težavam, vabi k raziskovanju nas samih. Na poglobljen način nas vabi k odkrivanju  naših zmožnosti, o katerih nismo nikoli sanjali, zmožnostih, ki nas lahko vodijo v novo, boljše življenje.

Dr. Moshe Feldenkrais – snovalec metode je ustvaril proces učenja, pri katerem lahko ljudje postopno, potrpežljivo, nežno in varno vadimo v pogojih rastlinjaka, daleč proč od grozečih nevarnosti različnih situacij. Ko se ljudje zavemo naših številnih možnosti, se sprostijo psihološke ovire, ki so nas zadrževale, postanemo svobodnejši, z večjim dostojanstvom, bolj suvereni pri naših dejanjih ter sposobni izbire načina življenja, ki si ga želimo.  Dr. Feldenkrais je deloval na izboljšanju načina gibanja, vendar je bila njegov cilj pozornost, sposobnost zavedanja, kaj nekdo dela na učinkovit način v svojem življenju. Bil je genij pri izboljševanju človeških sposobnosti, navdihoval je ljudi, da so stopili v stik z njihovo organsko modrostjo za koordinacijo usklajeno z načrtom Narave.

Petra01

Dvig ravni vitalnosti, je le en od rezultatov. Drugi je sposobnost živeti svoje sanje.

Ideje dr. Feldenkraisa kako se ljudje učimo in izpopolnjujemo svoje znanje, kako deluje živčni sistem, da podpira učenje, so drugačne od tradicionalnega pogleda na učenje. Zgradil je celotno filozofijo o življenju, ki vključuje svobodo po obnovi in učenju novega naravnega in harmoničnega gibanja. To je globlje, kot izgleda na površju. Vpliva na naše dihanje, razmišljanje, kreativno reševanje izzivov in na našo sposobnost ljubiti. Ključ za te spremembe je nekaj, kar je dr.Feldenkrais poimenoval organsko učenje.

V zvezi z učenjem vsi pomislimo na način, ki smo ga izkusili v šoli. Organsko učenje, je ko organizem sam uporabi svoje sposobnosti prilagajanja, izumljanja funkcionalnih rešitev, raziskovanja, premagovanja ovir, ocenjevanja, posodabljanja odločitev, tako da oseba lahko nadomesti vajene in neproduktivne odzive z bolj primernimi. Napredek in sprememba v izvedbi odziva se ocenjuje kot učinkovita, ne ko se namensko preračuna in vsili s posnemanjem, temveč samo, če se naredi spontano in se oseba tega niti ne zaveda, da je bil njen odziv drugačen. Če odrasli lahko pridobi spontanost izumljanja, kot je značilna za otroka, je to vir biološkega optimizma in dejanski napredek pri optimalnem načinu gibanja ter povečanju blagostanja.

Organsko učenje je biološki proces, razpoložljiv vsem. Zakaj se o organskem učenju tako malo ve in razume? Struktura našega načina mišljenja nam je dovolila, da nam je organsko učenje smuknilo mimo nas pred našim nosom. Znanstveniki so v preteklosti gledali na zunaji svet kot dan, živčni sistem pa kot neke vrste registrator o tem kar je zunaj nas. Kljub temu, da imamo znanje o odzivih na spodbude, učenje s ponavljanjem, ne vemo, kako se učijo dojenčki in majhni otroci. Njihov način učenja nam lahko služi kot model za nenehen razvoj v odraslem obdobju življenja.

Organsko učenje je originalen način organizacije nas samih in našega delovanja v svetu in lahko je tudi pot obnove naših sposobnosti za izboljšanje naših gibalnih vorcev ter vedenja, ki nas vodijo v zdravo in ustvarjalno življenje.

Znova imamo možnost, da se uležemo na tla in uporabimo naše zmožnosti pozornosti in čuječnosti za ponovno rast, negleden na našo starost, kar lahko pripomore k zmanjšanju naših bolečin, hkrati pa si ponovno pridobimo vitalnost ter udejanimo vse kreativne potenciale v našem življenju.

Ta proces učenja lahko imenujemo tudi gramatika spontanosti.


Nekaj besed o meni

Sem Petra Jeretina in prihajam iz Ljubljane.

Po študiju ekonomije, me je pot učenja zanesla v vode raziskovanja same sebe v Šoli čustvene inteligence ter nato še na področje shiatsu masaže in refleksoconske masaže stopal in dlani.

Želja po novih znanjih, mi je pripravila srečanje z metodo Feldenkrais, pri kateri sem uvidela, da gre za metodo, ki posamezniku pomaga spoznati način, kako si pri razreševanju vsakdanjih težav lahko pomaga sam. Medtem, ko poučujem in vodim skupinske in individualne lekcije ter tematske delavnice metode Feldenkrais, sem  vsakič znova očarana, prevzeta in presenečena nad preprostim načinom in rešitvami, ki jih le-ta ponuja.

Metodo Feldenkrais sem študirala na Feldenkrais Institutu na Dunaju. Leta 2012 sem študij uspešno zaključila in tako postala mednarodno certificirana učiteljica. Študij metode Feldenkrais pa je zame vseživljenski projekt. Nadaljevala sem z izpopolnjevanjem in v letu 2013 zaključila program Jeremy Kraus Approach za delo z otroci z dodatnimi potrebami v Nemčiji. Želja po novih izkušnjah in spoznanjih me je vodila, da sem študij nadaljevala in v letu 2015 zaključila še usposablanje na Master classu v Nemčiji pri učitelju Jeremy Krausu. Sedaj pa se izobražujem na Dunaju, pri učiteljici Yehudith Silver (Izrael), po metodi Alona Talmija, ki je bil učenec Moshe-ja Feldenkrisa. Nova znanja in izkušnje pa si pridobivam tudi na tematskih Advance treningih, ki so organizirani v Evropi.

Skupinske lekcije vodim v Ljubljani, Celju, Slovenski Bistrici, Mengšu in tam kamor me povabijo. Sodelujem s Sončkom, društvom za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine v Novem mestu in pa tudi z Zvezo Sonček v programu obnovitvene rehabilitacije, kjer izvajam individualne lekcije z otroci in odraslimi osebami z dodatnimi potrebami. Udeleženci so zelo zadovoljni, ker je pristop po metodi Feldenkrais drugačen, bolj sproščujoč, tako da učinke ter spremembe začutijo takoj.

Poglobljeno seznanjanje z Metodo Feldenkrais me je privedlo do spoznanja kako čudovit, fantastičen je ustroj človeka in njegovega telesa in kako lahko vsak njegov delček  deluje samostojno ter obenem povezano v harmonično celoto.

Kontakt:

telefon: 031 749 699
e-pošta: petra_jeretina@t-2.net