Renato Poletto – In sound: seminar človeškega zvoka in glasbe 

Renato Poletto – In sound: seminar človeškega zvoka in glasbe 

Zvočna terapija za uresničevanje namer in upravljanje z notranjim glasom

  • »Human Sound Meditation«
  • Harmonično petje/alikvotni toni
  • Kristalne sklede
  • Tibetanske sklede
  • Monokorda

IN SOUND je seminar notranjega zvoka, da najdemo, prepoznamo in slišimo lasten zvok.

Ko poslušamo in pojemo alikvotne tone, spoznavamo širšo notranjo in zunanjo realnost.

»Human Sound Meditation« je nov »večji način«, da zaznavamo lastno bit in posledično zaznamo realnost, v katero smo potopljeni.

Meditacija s kristalnimi in tibetanskimi skledami postane energetska pot skozi naše čakre.

Z igranjem monokorde dosežemo vibracijsko masažo. Ko nam ta instrument, uglašen po svetem solfeggiu, nekdo igra na hrbtu, gre zvok fizično skozi naše telo.