Vesna Maksimović in Željko Smulja – Realizacija življenja v skladu z osebno misijo

Vesna Maksimović in Željko Smulja (BIH) – Realizacija življenja v skladu z osebno misijo

Cilj tega seminarja je uvideti, katera je naša življenjska naloga IN na kakšen spoznamo IN uresničimo svoje poslanstvo. Naše poslanstvo, namen IN naloga so veliko večji od tistega, kar nam je trenutno dano.

Z različnimi tehnikami pridemo do globokega spuščanja znotraj sebe, kjer odkrivamo skrivnosti svojih možnosti, katerih se ne zavedamo z namenom uresničevanja svojih ciljev IN realizacije naše pristne biti, ki nas osrečuje.

Raziskovali bomo, kako razkrijemo svojo realnost od znotraj IN način, kako režiramo lastno življenje.

PREPRIČANJA kot filtri, skozi katere pronica realnost in vse informacije zunanjega sveta, ženejo MISLI, ki aktivirajo ČUSTVA, te pa vplivajo na naše OBNAŠANJE.

Skozi različna orodja coachinga bomo spoznali izvor prepričanja, odkrili blokade in njihovo manifestacijo, se z njimi soočili ter postavili cilje in naloge.

Skozi tehnologijo Višjega Jaza se bomo naučili, kako manifestiramo na 15 dimenzijah zavedanja, ter kako manifestiramo prepričanja in blokade v okviru tega. Naučili se bomo, kako se povežemo s svojim Višjim Jazom in odstranili vse energetske blokade v našem morfogenetičnem polju v sistemu 15 čaker.

Vadili bomo vaje dihanja, prizemljevanja IN meditacije ter določene rituale, katerih cilj je doseganje večje zavedanje.

Naša jasnost in zavednost sta odskočna deska za naprej … Zakorakajmo IN odskočimo skupaj!


Vesna Maksimović, inštruktorica in praktik tehnologije Višjega Jaza, ukvarja se s čiščenjem avre skozi sistem 15 čaker.

Željko Smulja, trener življenjskih veščin, motivator IN govornik. Željko je končal coaching,  je učenec Smiljana Morija.