Harmony programHarmony program program je sveobuhvatni pristup radu na sebi uz pomoć vegetarijanske ishrane, čajeva koji se beru na ostrvu, seminara samorazvoja, jutarnjih vežbi, plesnih radionica, druženja, razmene iskustava i boravka u iskonskoj prirodi gde je povezanost sa elementima vazduha, vode, vatre i zemlje veoma izražena.


Seminar-1Food-1Evening-dances-1
Na seminarima, uz pomoć raznih tehnika, otpuštaju se unutrašnje blokade nastale usled emotivno-mentalnih povreda čime se otvara protok energije i dolazi do samoisceljenja.Vegetarijanska ishrana dodatno pomaže procesu preobražaja jer ne opterećuje organizam, a svojom lekovitošću pročišćava telo na fizičkom nivou.Večernji plesovi povezuju nas u celinu, a time dobijamo osećaj “svi smo jedno”.
Nature-1Exercise-1Tea-1
Konekcija sa prirodom. Na ovom prelepom mediteranskom području možemo uživati u prelepim mirnim plažama  gde se divlja priroda stapa sa rapsodijom talasa, mirisom aromatičnih trava, lekovitim blatom, prepuštenosti moru, Suncu, kamenu.Na jutarnjim vežbama otklanjaju se mišićne napetosti nastale usled stresova i nepravilnog držanja tela.Čajevi su od lekovitog bilja koje se bere na ostrvu, te se na taj način povezujemo s vibracijama mesta na kojem se nalazimo. Piju se tokom celog dana što dovodi do detoksikacije probavnog trakta i krvi.

Sve ove komponente uzrokuju potpuno čišćenje i balansiranje fizičkog i energetskog tela, omogućujući bolji protok životne energije i podstičući telo na samo-isceljenje. Zbog svega toga, ova metoda je daleko efikasnija od onih klasičnih.

Takav preokret u svesti je puno lakši u opuštenoj atmosferi, u prekrasnoj prirodi, u okruženju ljudi koji iskreno teže za vlastitim unutrašnjim mirom i napretkom. Takav rad na sebi, uz pomoć voditelja, je puno lakši i podržavajući.

U takvom okruženju možemo se u potpunosti posvetiti sebi i pronaći onaj iskonski deo unutar nas koji se, uz mnoštvo dužnosti, obaveza i svakodnevne jurnjave, izgubio.

“Otkrijmo harmoniju u sopstvenom biću, obuhvatimo je. Ako to učinimo, dobićemo sve, a svet će ponovo postati zdravo i radosno mesto za življenje.”


Vreme održavanja aktivnosti programa Harmony:
5:30 – 7:00Jutarnji program
7:00 – 8:00Joga
8:15 – 9:15Doručak
9:30 – 12:30 ili 16:00 – 19:00Seminari
12:30 – 13:30Ručak
14:00 – 15:00Gong kupka – Vedran Petrak
15:00 – 16:00Predavanja , fakultativni program
19:15 – 20:15Večera
20:15- 21:15Predavanja
21:00 – 22:30Večernji plesovi
Slobodno vremeKupanje, izleti, predavanja, fakultativni programi, individualni tretmani itd

338311727