Aleksandar Radomirović – Povratak prirodnom vremenu – Povratak k sebi

Primećujete da su ljudi sve udaljeniji o prirode, prijatelja, porodice, partnera, a pre svega sebe. Upravo živimo u vreme koje nosi mnogo izazova, izazova koji su uslovljeni kalendarom i satom koje živimo.
Oni su centar svake civilizacije, tako i naše, koji oblikuju naš um, jer mi nemamo čula za vreme, mi vreme doživljavamo kroz um. Živeći proporciju vremena koja nije u skladu s prirodom, to utiče da se mi postepeno udaljavamo od prirode.

 

Na seminaru učimo:

  • Vidljive i „nevidljive“ proporcije prirode, vremena, kako da se uskladimo sa njima.
  • Učimo tehnike kontrole uma – 4 stepena, kako bi naše meditacije bile bezbedne i delotvornije i imali bolji fokus u sprovođenju namere.
  • Takođe i fizičke vežbe, koje nam pomažu da preraspodelimo i uvećamo našu energiju i nivo svesnosti.
  • Spoznajemo koji su to elementi prirode i da ih je više od četiri, da to nisu samo – vatra, vazduh, voda, zemlja i kako da kroz jednostavne tehnike manipulišemo njima i na taj način očistimo svoj ili bilo koji drugi fizički prostor, hranu, predmete (kristale), sebe.

Aleksandar Radomirović, praktičar Majanskog kalendara, šamanskih tehnika, sprovodi tretmane Majanskog ritualnog energetskog čišćenja i intuitivnog čitanja.

www.zdravijiizbor.info