Ana in Nešo Vulin – Tantrička seksualnost

Seksualnost je deo našeg bića, koja se zanemaruje i tretira kao manje bitna potreba. Uz hranu, piće, spavanje ubraja se u glavne ljudske fiziološke potrebe. Tematika seminara se bazira na uspostavljanju harmonije između muškog i ženskog principa u nama, čišćenju blokada i odnosa sa suprotnim polom.

Ciljevi radionice su:

  • Osviješćivanju uloge seksualne energije u telu
  • Transformacija seksualne energije u duhovnu, kreativnu i emocionalnu.
  • Rešenje zdravstvenih problema vezanih uz drugu čakru (čakru polnosti)
  • Oslobađanje seksualnih trauma iz prošlosti
  • Podizanje seksualnosti na jedan viši nivo, s daleko više slobode, zadovoljstva i radosti
  • Pojačati i produbiti vezu između žene i muškarca
  • Podizanje energije iz druge čakre do viših energetskih centara
  • Proširenje svesti, oslobađanje iluzija i tabua u vezi seksualnosti…

Preporađanje koje radimo u jednoj naprednijoj varijanti, kao i brojne tantričke vežbe, pomoći će vam da slobodnije razmjenjujete energiju sa suprotnim polom.

Seminar je namenjen bračnim parovima, ljubavnim parovima, osobama koje imaju poteškoća u ostvarivanju veza, te svima koji žele zajednički put ekstaze, zdravlja, uspeha, ljubavi, jedinstva i božanstva.