Blanka Šauperl – Kundalini yoga – Ja, ti, mi – Spoznaj da si druga osoba Ti

Blanka Šauperl – Kundalini yoga – Ja, ti, mi – Spoznaj da si druga osoba Ti

Jogy Bhajan je rekao: Prepoznajte da ste druga osoba vi! Odnos nije ništa drugo nego potpuno produbljeno iskustvo jastva, naša jedinstvenost.

Svakodnevno smo u vezi sa ljudima oko nas. U porodici, u odnosu na decu, partnere, roditelje … Raditi u odnosu na kolege, nadređene, klijente … I onda smo takođe u odnosu prema sebi i Bogu, svemiru …

Jesam li integrisao/la autentične odnose u sva područja svog života? Jesu li moji odnosi održani na način koji podiže sve i ne dopuštaju nikome da se spusti? Prepoznajem li sebe i jesam li u kreativnom, dinamičnom odnosu s beskonačnim Jastvom, to jest Bogom.

Sposobnost da volim sebe jeste temelj autentičnog odnosa s drugima. Ako delujem iz svoga istinskog ja, tada odašiljem ljubav i mudrost i nadilazim sve strahove i probleme koji mogu obuzdati moje odnose.

Pomoću Kundalini yoge kriya i meditacije, mi ćemo krenuti na put prepoznavanja sebe i stvaranja autentičnih odnosa u svakom području vašeg života.

Seminar se sastoji od teorijskog dela i praktičnih tehnika Kundalini yoge.


Blanka Šauperl je ovlašćena učiteljica Kundalini yoge, student Karthe Singha u školi Amrit Nam Sarovar u Francuskoj, gde je završila trening za učitelja Kundalini yoge. Na drugom nivou obrazovanja završila je module za autentične odnose i stres i vitalnost koje je vodio učitelj Sadhana Singh. Godine 2015., u njegovoj je školi završila obrazovanje 21 nivoa meditacije u Rimu. Godine 2017. završila je kurs za učitelja vodstva i uspeha u Rimu. Takođe je vodila seminar podučavanja Kundalini yoge za tinejdžere. Nakon 5 godina vežbanja Hatha yoge, već 8 godina podučava Kundalini yogu za odrasle i 2 godine za tinejdžere u osnovnoj školi.