Dalibor Purhmajer – Psihodinamika karmičkih obrazaca – vastu , đotiš, ajurveda – uvod i primena

Dalibor Purhmajer (Srbija) – Psihodinamika karmičkih obrazaca – vastu , đotiš, ajurveda – uvod i primena

Na seminaru ćete, između ostalog, saznati kako da:

 • primenite praktične savete koje nudi Vastu
 • unesete više sklada u odnose – ljubav, prijateljstvo, razne uloge koje igramo,…
 • upoznate elemente dijagnostike životnog i radnog prostora
 • otkrijete uzroke problematičnih porodičnih i partnerskih odnosa
 • korigujete negativnosti i poboljšate atmosferu doma
 • otkrijete bolna mesta unutar vašeg bića i preusmerite energiju ka vašem evolutivnom razvoju

Šta je Vastu?

Vastu je arhitektonska nauka koja poučava kako uskladiti životni prostor sa materijalnim i duhovnim potrebama. Cilj Vastua je da nam obezbedi prirodno i trajno blagostanje, te da olakša i podstakne sve aktivnosti koje se odvijaju unutar našeg prostora, spoljašnjeg i unutrašnjeg. Harmoničan prostor koji je usklađen sa Vastu principima, povezuje ukućane sa prirodnim okruženjem, sa majkom Prirodom i sa univerzumom. Fenomen prostora je ono što čini vezu između nas i spoljašnjeg fizičkog sveta. Glavni postulat Vastua nalaže da se prema prostoru ophodimo kao prema živom biću. Vastu takođe kaže da su prostor i svest sinonimi. Iako suptilna granica ega prestaje da postoji na višim nivoima stvarnosti, ono što unutrašnji prostor uma razdvaja od spoljašnjih fizičkih predmeta, jeste upravo naš ego. Vastu kaže da je prostor nastao iz vremena koje je bilo potaknuto vibracijom. Slično tome, potaknute svešću i sadržajima uma, arhitektonske i fizičke forme postaju deo spoljašnjeg prostora. Budući da je prostor živ i svestan, preo forme ispoljava sadržaje našeg uma kao i slike celokupnog univerzuma. Okruženi prostorom, postajemo svedoci delovanja njegovih energija i njegovih atributa. Drugim rečima, svaki naš pokušaj da se “otarasimo” prostora, nije moguć.

Vastu je drevna vedsko-indijska veština uređenja prostora i medicine stanovanja pomoću koje možemo da usavršimo kvalitet ličnih, porodičnih i ljubavnih odnosa, te zdravlja i poslovanja. Pomaže nam da stambeni i radni prostor pretvorimo u mesto prijatno za život. Energija doma pre svega zavisi od svesti i životnog kvaliteta ukućana te su postojeći problemi često odraz raznih vrsta naših energetsko-karmičkih poremećaja i poremećaja u našem okruženju. Vastu nudi jednostavne metode jačanja pozitivnih energija u stambenom prostoru i korekcije negativnih energija.

Šta je Đotiš?

Na seminaru ćete, između ostalog, saznati kako da:

 • osvestite karmičke obrasce koji deluju unutar i izvan vas
 • na pravilan način iskoristite lične slabosti i preusmerite ih za svoj duhovni razvoj
 • pronađete svoj pravi put u životu
 • rešite problematiku međuljudskih odnosa
 • nadiđete sumnje koje vas blokiraju, i još mnogo toga.

Đotiš je drevna veština koja nam pomaže da osvestimo i regulišemo naše karmičke obrasce i našu uslovljenost. Opisuje moguće ishode prošlih akcija. Govori o tome kako naše delovanje umom, rečima i telom utiče na naša neposredna iskustva okoline i percepcije sopstvenog tela, emocija i misli, te na koji način sve to određuje naš karakter i ličnost. Međutim, đotiš takođe kaže da mi nismo samo naše telo, naše emocije i naši mentalni kvaliteti sa kojima se često poistovećujemo.

Svako ima izvestan stepen slobodne volje te život zapravo spoj sudbine (karme) i slobodne volje. Slobodni smo da načinimo izbor i da odmerimo stvari. Međutim, način kako to radimo određuje stepen naše uslovljenosti astrološkim uticajima.  Potpuna uslovljenost nije posledica prethodne karme budući da na to ukazuju pozicije planeta u našem horoskopu. Pojedini prošloživotni karmički uticaji će se ispoljiti u našem životu na osnovu izbora koje činimo. Ipak, naša zacrtana budućnost kreće da se „odmotava“ iz našeg polja svesti i našeg mentalnog stanja. Upravo je to ono što stalno menja našu projektovanu budućnost koju mapira natalna karta, koja ustvari označava našu podsvest ali ne i posledice preuzimanja kontrole nad sopstvenim životima i naše samoopredeljenje.

Fragmentisana svest se pogrešno poistovećuje sa objektima koji su u našem dometu. Svaku misao, emociju, okolnost, vezu i podsvesnu tendenciju prihvatamo kao sopstveno jastvo. Međutim, nakon što sve to prođe, dolazi patnja ili sreća, zavisno od prirode samih objekata.

Planetarne energije daju snagu koja pokreće i održava naša životna iskustva. Nastavljaju da šalju energiju kao potporu tim iskustvima sve dok postoji nešto što čuva tu energiju. Naše vezanosti i identifikacije upravo omogućavaju fragmentisanoj svesti, koja varira između užitaka i patnje, da traje.

Razvezivanje nije samo rezervisanost ili ignorisanje opipljivih stvari. Kada kompulsivno želimo nešto da čuvamo u našoj svesti, to je takođe vezanost. Vezani smo kada jako želimo da dobijemo nešto iz našeg polja svesti. Kada smo u svojstvu posmatrača koji se ne poistovećuje ni sa čim unutar polja svesti, onda smo zapravo slobodni. Planete troše svoju snagu i onda kada je potroše, lakše ćemo svoj život da učinimo svrsishodnim.

Ponekad se događaji dešavaju izvan naše moći poimanja, izvan naše moći da kategorišemo opšti životni koncept. Uzrok tome su podsvesne impresije našeg uma i svesti koji su nalik semenu koje je posađeno ispod naše površinske svesti. Ukoliko ove semenke ne iskorenimo procesom joge i meditacije, počeće da klijaju i rastu kada se za to stvore pogodne okolnosti. Za one koji trenutno ne mogu da se posvete metodama samo-spoznaje, astrologija može da pomogne u otkrivanju podsvesnih tendencija i perioda njihovog ispoljavanja.

Đotiš preporučuje određene lekove ili remedije koji pomažu da neutrališemo loše posledice. Đotiš nam pomaže da razotkrijemo naše pravo Jastvo pomoću karmičke situacije u kojoj se nalazimo. Zahvaljujući navikama se poistovećujemo sa planetama i rezultatima koje donose u naš život. Učestvujemo u životnoj drami na koju pristajemo. Kada se uklone mrlje neznanja, planete više ne deluju na nas jer nema za šta da se zakače. Tada smo slobodni.

Šta je Ajurveda?

Na seminaru ćete, između ostalog, saznati kako da:

 • odredite svoju pravu psihofizičku konstituciju
 • otkrijete namirnice koje čine štetu vašem telu i umu
 • otkrijete namirnice koje čine dobrobit i blagostanje vašem telu i umu
 • prepoznate dobre i loše simptome stanja u kojem se nalazite
 • iskoristite ajurvedske savete i regulišete telesne i emotivne probleme
 • utvrdite šta je prava mera unutar svetog trojstva – um, telo i duh

Tri glavne uloge ajurvede su: (1) preventivne mere, (2) svest o izvoru života i (3) sistematski prilaz dijagnostici i pravilni tretmani.

Ajurveda je nauka o životu. Kako bismo saznali što više o njoj, moramo znati šta je život. Život je, po ajurvedi, kombinacija osećaja, uma, tela i duše. Dakle, ajurveda nije ograničena samo na telo ili fizičke simptome, već nudi znanje o duhovnom, mentalnom i socijalnom zdravlju. Reč ajurveda dolazi iz sanskrita, a sastoji se od dve reči, ajus – život i veda – mudrost ili znanje.

Pomoću ajurvede učimo da bolje razumemo naša tela, našu prirodu i naš individualni spoj elemenata na fizičkom, mentalnom i emocionalnom nivou. Prvenstveno je preventivna te nas savetuje na koji način da pronađemo aktivnost, stanje, biljku ili hranu koja nam pomaže da očuvamo i stvorimo zdravlje i blagostanje.

Ukoliko pravilno pristupimo savetima i ukoliko ih primenjujemo tokom života, shvatićemo da je ajurveda poput majke koja tretira svoju decu tj. nas. Brinući o nama, svojoj deci, majka ajurveda pruža i prevenciju i tzv. kurativne mere ukoliko nismo poslušna deca.

Ajurveda nam razotkriva i našu ulogu i definicije u pogledu psihofizičkih konstitucija (vata, pitta, kapha), te govori kako sve to da održavamo u balansu. Takođe nam pomaže da utvrdimo prave uzroke bolesti i kako da se pravilno postavimo u odnosu na te uzroke.


Ime i prezime: Dalibor Purhmajer (1971.).
Mesto rođenja i mesto boravka: Beograd, Srbija.
Zanimanje: Učitelj, autor i publicista i trener; osnivač i predsednik Vedske Akademije
Srbije (http://www.vedskaakademija.yolasite.com)

Nakon studija fizike (1995.), u nekoliko navrata odlazi u Indiju (1996, 2001. i 2004.) gde se upoznaje sa drevnom vedskom filozofijom i metafizikom, drevnim sanskritskim tekstovima i učenjima drevnih Veda – gde spadaju Joga i Ajurveda (prirodna medicina), Vastu (uređenje prostornih energija u skladu sa prirodnim zakonima) i Đotiš (vedska astrologija). Za kratko vreme stiče potrebne kvalifikacije te 2004. godine postaje iniciran u Vaišnavskog sveštenika stičući zvanje Brahmane u sistemu drevne vedske tradicije duhovnih učitelja.
Tokom boravka u južnoj Indiji (2004.), otpočinje studije Vastua na uglednom i čuvenom južnoindijskom institutu Vastuvidyapratisthanam.
Osniva Vastu Asocijaciju 2004. godine u Beogradu gde je sve do danas u ulozi učitelja. Veliki broj studenata
je do sada prošao sistem obuke i treninga iz oblasti Vastua. Objavio je nekoliko knjiga na temu Vastua – Vastu – preteča Feng Shuia (2004.), Vatsu – 12 zakona ispravnog stanovanja (2008.), Vastu – vodič za porodične i partnerske odnose (2009.).
Godine 2005. započinje četvorogodišnju studiju Đotiša (indijsko-vedske astrologije) pod nadleštvom uvaženog učitelja đotiša Sanđaj Rata (Sanjay Rath) u sklopu ogranka Šri Đaganath centra u Beogradu.
Godine 2008. osniva Vedsku Akademiju Srbije u Beogradu (Srbija) i od tada profesionalno podučava teoriju ajurvedske medicine, vedsku astrologiju – đotiš, bhakti-jogu, vedsku filozofiju i metafiziku, te razne druge vedske sisteme znanja.
Poslednjih 10-ak godina izučava i podučava znanje Đotiša i svojom svakodnevnom praksom pomaže klijentima u rešavanju karmičkih obrazaca, primenjujući ovo uzvišeno znanje.
Trenutne i nedavne aktivnosti u domenu svoga rada publikuje na svom you-tube kanalu: dharma djotish (https://www.youtube.com/channel/UCPYdT2sI8-OzLv7mKbyqpsw)