Dani Aichmayr – Slobodni duh, slobodni ples

Dani Aichmayr – Slobodni duh, slobodni ples

dani02Percepcija sopstvenog tela i dolazak u sadašnji trenutak igraće važnu ulogu. Na početku sata će središte pažnje biti na disanju, osećanju tela i osveštavanju trenutnog raspoloženja, osećanja, otpuštanja i prisutnosti.

Kroz percepciju sopstvenih misli, omogućićemo sebi da toku misli damo drugi smer. Posmatranje disanja, tela i okoline će nam pomoći da svesno izađemo iz sopstvene zbrke misli i stignemo u sadašnjost.

Ples koji ćemo raditi ne sastoji se samo od pokreta, nego i od mirovanja. Pokret nam dodatno omogućava da svesnije doživimo trenutak.
Pomoću povezivanja sa sopstvenim telom, omogućavamo sebi da radimo ono šta u trenutku osećamo. Omogućićemo da se ponovo upoznamo putem plesa i otkrijemo nepoznate strane u nama samima. Putem predaje i oslobođenja od obrazaca pokreta svako može naći sopstveni jezik izražavanja pokretom.

Uz to ćemo putem jednostavnih koreografija dati ideje za nove pokrete. Tako ćemo naučiti vokabular pokreta i stvoriti bezbednost pri kretanju i mogućnost izbora, koji pokret u kojem trenutku želimo napraviti. Tek kad dobijemo izbor novih pokreta, možemo se svesno odlučiti za jedno ili drugo. U tom smislu svi smo pozvani da integrišemo nove naučene pokrete u sopstveni ples. Učenje, integrisanje i zaboravljanje.

Svaki trenutak, ples i sloboda ima za cilj naći samoga sebe.


dani01Mag. Dani Aichmayr (1984) je plesačica, koreografkinja, pedagog plesa i bavi se fotografisanjem. Audiodidaktički se edukuje od 1998. godine na području plesa i performansa. Dani je studirala na Bečkom univerzitetu, i to pozorište, film i medijsku nauku sa težištem na pozorište i ples. Od 2008. podučava savremeni ples, improvizaciju i street dance na univerzitetskom Sportskom institutu u Beču. Redovno trenira u Tanzkuartier u Beču i na impuls festivalima i organizuje razne radionice. U novembru 2015. prvi puta je imala izložbu sopstvenih fotografija u Beču. Radionicu „free spirit- free dance“ je prvi puta imala na Harmony-ju 2016.

www.daniaichmayr.wordpress.com