Davide Reghizzi – Pozorišne konstalacije

Davide Reghizzi – Pozorišne konstalacije

Pozorišne konstelacije rezultat su kreativnog i plodnog udruženja sistemskih konstelacija i pozorišnih predstava. Radi se o inovativnoj tehnici koja upotrebljava principe sistemskih konstelacija i osobu vodi do svesti, u kojoj su blokirane emocije i podsvesne porodične veze koje komplikuju i uslovljavaju ovaj život,  sprečavaju njegov zdrav razvoj. To je metoda koja pretvora u delo na sceni lične doživljaje i simbolične slike koje izražava jedan član grupe. Upotrebom umetnosti pozorišta pored osvešćivanja kristalnih dinamika naših odnosa i nesvesnih motiva patnje, moguće je izaći iz obižnih uloga i poistovetiti se s novim, realnijim identitetom. Ne izražavamo samo delove sebe koji najviše pate, nego i one najmudrije i kreativne. To nam omogućava da projektujemo svoje želje, projekte, stvarne i zdrave osećaje u budućnost koju ćemo realizovati bez ikakvih nesvesnih uslovljavanja. Pozorišne konstelacije delotvorne su u trenucima kada nam je u životu teško, dopuštaju nam da oblikujemo/definišemo i odmah doživimo oslobođenje od neugodnosti i konflikata.


DAVIDE REGHIZZI

Savetnik kod sistemskih konstelacija, ima iskustva s hipnotičkom regresijom te sa svojim radom želi doprineti ljudskom razvoju. Osnovao je pozorišne konstelacije. Te konstelacije su inovativne tehnike za pomoć, gde osoba osvešćuje one blokirane osećaje, koji komplikuju i uslovljavaju ovaj život.

Davide o sebi

Biografija je kao vetrić koji namreška površinu mora; iskustva nas oblikuju u dubinama, gde ostaje nedodirnuta Večna Esencija koju ima svako ljudsko biće. Ako me pitaju ko sam, postajem bez orijentacije, odsutan. Ljubav prema prirodi, kursevi preživljavanja i orijentacijski kursevi, padobransko jedrenje, psihićko pisanje, muzički seminar sa zvucima bubnja i didgeridua, povezan sa šamanizmom, slikanje u višem stanju svesti, proučavanje svetih tekstova i prirodni osećaj za lepotu, koji je identifikacijski kod svih mogućih svemira. Sve su to neke nijanse gde ono što živimo postaje kaleidoskop, kroz koga se možemo opredeliti za svaku pojedinačnu boju. Savetnik kod sistemskih konstelacija, nezavisni istraživač, edukovan za izvođenje hipnotičke regresije. To obrazovanje je oplemenilo moj put i dozvolilo mi rast kroz stalno povezivanje sa ljubavlju prema svim živim bićima. Želja da doprinosim ljudskome razvoju i obrazovanju u sistemskim konstelacijama su me dovele do toga da nalazim nove puteve, da pomognem osobama u problemima. Tako su nastale Pozorišne konstelacije. Radi se o inovativnoj tehnici u kojoj kroz slušanje, empatiju i morfogenetsko polje koje stvaramo, izlaze blokirani osećaji i one podsvesne porodične veze koje komplikuju i uslovljavaju ovaj život.

www.costellazioniteatrali.com/
www.ilfestivaldellabellezza.it/