Blanka Šauperl – Živeti radosno – Pretvaranje krize u priliku

Blanka Šauperl – Živeti radosno – Pretvaranje krize u priliku

Kundalini je energija naše duše, energija svesti, svest o višem sebstvu, to je energija svemira unutar svakog pojedinca. Kundalini je naša kreativna energija koja proširuje našu svest. Kada koristimo ovu energiju, postajemo svesni naših kreativnih sposobnosti i našeg odnosa s beskonačnošću. Možemo koristiti ovu energiju kada se aktivira naš endokrini sistem i kada je živčani sistem snažan. Kundalini joga je put prema prosvetljenju, manifestaciji i oslobođenju. U našem životu uvek će biti neka vrsta krize koju ćemo morati da prevažiđemo. Važno je da se u teškim trenucima nađemo, da vidimo u njima blagoslov. Kako? Ovo i još puno toga praktikovaćemo na radionici Kundalini joge.

„Moraš odskočiti u život s radošću. Tvoja snaga leži u tvojim osmesima i tvojim pesmama.“ – Yogi Bhajan

Seminar će se sastojati od teorijskog dela i praktične tehnike Kundalini joge.


Blanka Šauperl  je sertifikovana učiteljica kundalini joge koja je završila studije za učitelja u školi ANS u Francuskoj. U okviru drugog stepena obrazovanja je završila module za autentične odnose te stres i vitalnost uz mentorstvo učitelja Sadhana Singha. 2015. godine je u njegovoj školi završila obrazovanje za 21. stepen meditacije u Rimu. Takođe je završila seminar za podučavanje kundalini joge za mlade.  Nakon 5 godina praktikovanja hatha joge sad već 6 godina podučava kundalini jogu u grupama za odrasle i dve godine u grupama mladih ljudi iz osnovne škole.  Na području stresa i vitalnosti održava predavanja uz meditacije za samopomoć.