Elisabetta Bianchi – Biodanza – Predstavimo se u pravom svetlu danas kako bi osvestili naš bitak sutra

Elisabetta Bianchi – Biodanza – Predstavimo se u pravom svetlu danas kako bi osvestili naš bitak sutra

elisabettaMoj način kretanja, položaj u prostoru, način odnosa s drugima, jedinstvenost kojom se predstavljam u svetu, sve je to rezultat mojih misli i emocija, od kojih su mi i satkani proživljeni trenutci. Kada plešemo i izražavamo osećaje našim telom, prepoznajemo ga i kao izvor užitka, sredstvo interakcije s drugima, u deljenju radosti življenja i kreativnosti. Iskazivanje emocija kroz Biodanzu, pomaže nam da se integrišu i usklade naše misli i osećaji. Svi smo zapravo jedna celina: telo, um i emocije, koji deluju i utiču na način našeg predstavljanja i povezivanja sa svetom. Kada postanemo svesni naših krutih stavova (psihičkih i fizičkih), uz pomoć Biodanze omekšavamo postupno naše pokrete, a samim tim i naše telo, što nam omogućava da živimo život sa više autentičnosti.