Elisabetta Bianchi – Doživeti arhetipove i provesti život u entuzijazmu i svesnosti (seminar Biodanze)

Elisabetta Bianchi – Doživeti arhetipove i provesti život u entuzijazmu i svesnosti (seminar Biodanze)

Elisabetta01Oslušnimo duboko, te izrazimo kroz ples, sve emotivne nijanse koje nosimo u sebi i po čemu smo jedinstveni.

  • Ratnik (kao arhetip): uči nas da se borimo za ono što je zaista važno i način kako se zaštititi. On nam daruje hrabrost, disciplinu i veštinu.
  • Anđeo Čuvar: uči nas kako pomagati drugima, te kako preobraziti ovaj svet pomoću ljubavi, sa činom davanja kojim ne oštećujemo ni sebe ni druge.
  • Tragač: podstiče nas u potragu ka boljem životu i svesnijim delovanjem unutar njega. Uči nas doslednosti ka pravoj istini i duhovnim vrednostima.
  • Ljubavnik: onaj koji je ujedinjen sa samim sobom i sa drugima, u traženju sopstvene sreće i predanosti onome što najviše voli.
  • Čarobnjak: prilagođavanje sopstvenih potencijala sa svetom u kome se živi, u cilju razvoja lične moći.
  • “Ludak”: zabava, užitak, vitalnost, radost, sloboda i oslobađanje od okova. Živeti srećan život i uživajući u njemu svakog trenutka.