Fabrizio Micatovich – Tantra i arhetipski put

Fabrizio Micatovich – Tantra i arhetipski put

Fabrizio01Nakon  što smo u prethodnim predavanjima obradili odlike Puta bele Tantre i ulogu koju polaritet i parovi imaju u tome, na ovom seminaru istražujemo odnos dva temeljna arhetipa Muškarca i Žene sa pripadajućim unutrašnjim likovima. Otkrivamo i kako Arhetipovi utiču na nas, manje ili više svesno, a u zavisnosti od odnosa koji smo izgradili sa njima, zatim kako nas mogu Ratnik, Sveštenica, Majka ili Lutalica zapravo voditi kroz život. Neke jednostavne vežbe približiće nas do naših najviše uspavanih Arhetipova.


Fabrizio02Arhetipovi su kolektivni karmički obrasci ponašanja upisani u kolektivno nesvesno čovečanstva u obliku praslika, odnosno nesvesnih prikaza koji mogu, nakon što ih čovek prepozna, pomoći da bolje razume sebe i svoje mesto u svetu. Ukratko, poznavanjem sopstvenih arhetipova može se preobraziti život. Arhetipovi predstavljaju specifične programe s kojima se svako ljudsko biće suočava, htelo ono to ili ne, već od trenutka rođenja. Svaki je arhetip simbolička slika sastavljena od jednog centralnog motiva (lika) i niza pratećih simbola koji podvlače i podržavaju osnovnu temu. Arhetipovi stoga predstavljaju nevidljive filtere ljudskoj percepciji i odgovorni su za mnoge oblike idealizacije ili iluzije. Ljudsko je biće, naime, kreirano kao svojevrstan biokompjuter te je stoga opremljeno i osnovnim programima koji određuju njegovo funkcioniranje. Tako arhetip putem nesvesnog uma kao posrednika postaje deo ljudskog biokompjutera i na taj način automatski oblikuje ljudske težnje, ciljeve, a time i ponašanje.  Po Jungu, arhetipovi se ukazuju u snovima, sanjarenjima, slobodnim asocijacijama, vizijama preko simbola.