Gerhard Legner – NLP – do više životne radosti, zdravlja, uspeha…

Gerhard Legner – NLP – do više životne radosti, zdravlja, uspeha…

Gerhard-01Neurolingvističko programiranje (NLP) su u 70-im godinama razvili Bandler i John Grinder u SAD. Njihovo ishodište bila je analiza uspešnih psihoterapeuta i primena njihovih recepta uspešnosti. Ova metoda zasniva se na osvešćivanju nesvesnih procesa i na ustanovljavanju razlike između osvešćenosti i neosvešćenosti. Kada znamo šta konkretno radimo kada se dobro osećamo, onda možemo to i svesno upotrebiti kada želimo izlaziti iz situacija u kojima se loše osećamo.

Gerhard je završio obrazovanje za NLP trenera. Radi kao NLP trener unutar Glavne organizacije Austrije za NLP. U  okviru Saveza sindikata Austrije (ÖGB) obrazuje odbornike i odbornice u tvornicama, kao i funkcionere na područjima komunikacije, retorike, prezentacijskih tehnika, tehnika pregovaranja i NLP.