Gloria Coccato – Izrada „mape“ naših talenata

Gloria Coccato – Izrada „mape“ naših talenata

To je radionica u kojoj postanete svesniji kvaliteta i ličnih talenata, a koji su proizašli posmatrajući brojčanu vrednost dobijenu iz sopstvenog datuma rođenja. Taj će broj biti prikazan u odnosu na dvadesetdve karte tarota Velikih Arkana iz Marseja, te dvadesetdva hebrejska slova i određenih egipatskih hijeroglifa. Simbolički, oni sadrže u sebi informacije, koje su dragocene u posmatranju bitnih karkteristika strukture i karaktera svakog od nas.

Vi ćete tako, pomoću jednostavnih matematičkih izračuna, naučiti da sami izgradite sopstvenu Kartu Prioriteta za različita područja svoga života, sa svim Talentima i Kvalitetima koje smo zaslužili samim rođenjem, kao i onih usvojenih i razvijenih tokom života. Takođe će se naučiti postupci za vraćanje u energetsku ravnotežu, primenom vežbi iz Yoge, Self Coachinga, Neurobica Gyma, EFT – metode, te Pet Elemenata po istočnjačkoj tradiciji. U ovom radu razvijamo svesnost kako naš datum rođenja nije slučajan, već produkt memorijskog lanca rodoslovlja.

Nakon što samostalno izradimo sopstvenu Kartu Prioriteta u raznim poljima života, potom istražujemo svet simbola i vizuelnu poruku Tarot karata, hebrejskih slova i staroegipatskog znakovlja, radi jednostavnijeg posmatranja onog relevantnog od sopstvene Strukture i Karakteristika.


gloria02Gloria Coccato: Instruktorica joge i Neurobica Gyma; Školovala se pri D.M. O.K.A i Bio-Psiho-Somatici; Voditeljica za Self- Coaching, Quantum Attitude i Dinamičke Energije; Prakticira Bio-prirodne discipline, E.F.T metodu, Body Work Tantsu, Holističke masaže, Refleksologije, Mikromasaže, Gledanje u Tarot karte, te samopomoći korišćenjem biljki.

e-mail: spazioconsapevole@libero.it