Lea Rago – Živeti uz lepršavi dodir Anđela, nebeske poruke i vođene meditacije

Lea Rago – Živeti uz lepršavi dodir Anđela, nebeske poruke i vođene meditacije

Lea01Program Anđeoskih meditacija za “Harmony” 2016. teži da objedini, za one koji to već imaju, našu komunikaciju s Anđelima ili će je tek stvoriti, za one koji se približavaju Anđelima po prvi put, jedan direktini i lični kontakt s prekrasnom vibracijom tih bića. Njihova svetlosna priroda raspršuje se suptilnim energetskim zracima, kojima je popraćen naš boravak ovde na Zemlji, sa zadatkom da se sa ljubavlju brinu o nama iz bliske radosne prisutnosti. Oni nam neumorno šalju signale da su uz nas sve dok se ne probudimo, odnosno postanemo svesni finih energija kojima smo okruženi i prvobitnog izvora iz kojeg teče univerzalna ljubav.

Lea02Od tog trenutka našeg života oni su uvek uz nas: i kada nam pomažu na putu našeg isceljenja; kada smo u teškoćama, olakšavaju nam napore koje činimo; i kada dele radost sa nama zbog lepota koje srećemo u životu; zatim kada nas usmere k najboljem putu – sledeći individualni aspekt – u svrhu ostvarivanja cilja naše duše unutar ovog utelovljenja.

Kroz anđeoske meditacije stvaramo jedinstven lični kontakt s Anđelima, koje će nam ostati kao stalni pristup za neprekidnu komunikaciju sa njima, kao iskrenim i neumornim pratiocima na ovom zemaljskom putu.