Izleti

Ostrvo obiluje stazama za šetnju gde možemo uživati u prekrasnim vidicima na Kornate i Velebit. Jednosatnim šetnjama može se doći do druge strane ostrva gde su uvale Soline (lekovito blato), Sv. Ante, Žinčena i Lanđin. Na pola sata hoda u unutrašnjost ostrva nalazi se 400 godina stari grad Pustograd. S pristaništa u blizini kampa svaki dan od 14.30h brodić vozi kupače na puste otoke Čavatul i Veli Dužac.
Deo nekih seminara odvijaće se takođe na tim ostrvima (cena povratne karte je 3 eura a za grupe 2 evra po osobi). Na zahtev gostiju nabavili smo više bicikla kojima je moguć odlazak na nudističku plažu 4 km od kampa u pravcu Tkona, kao i posetu mestu Pašman, 2 km od kampa, gde ima više restorana i cafea. Gosti koji produžavaju boravak mogu da uživaju u krstarenju na Kornate, brod polazi svake subote ujutro i vraća se u 17 sati. (Cena 25 evra).
Dva kilometra od kampa nalazi se impresivan benediktinski samostan na brdu Ćokovac sa lepim vidikom. Do samostana vodi asfaltna ulica pa se može ići peške preko mesta Ugrinić, autom ili biciklom. U blizini kampa nalazi se franjevački samostan Sv. Duje gde je moguće razgledati bogatu zbirku umetničkih dela.

 

Ako se pojedinačna grupa odluči za izlet na Kornate, cena iznosi 25 EUR., a za ostrvo Vrgada 20 EUR., pod uslovom da je u grupi najmanje 30 učesnika. U tom slučaju seminari bi se održali na tim mestima, a izlet bi trajao ceo dan. Imali bi lunch-pakete.

  1. Kraj – Ugrinić – Pustograd – Landin-kupanje na stenovitim obalama u kristalno čistom moru – Stari cr. – Skalice – Kraj
  2. Kraj – Tkon – SOVINјE – Brizine – plivanje u divlјem zalivu – Tkon – Kraj
  3. Kraj – Tkon – prelazak na drugu stranu ostrva i kupanje na plaži Sveta – Krušovo – Kralјak – Ugrinić skupo – Kraj
  4. Kraj – Skalice – u. Solana, mazanje lekovitim blatom i kopanje – pećina Bobica – St Ante – Kolanova skala – Kraj nastaviti
  5. Automobilom ili autobusom oko 8 km – Dobropolјana – V. Bokolј, najviši vrh ostrva 272 m fantastičan pogled – Ladić, plivanje – povratak u Kraj

Nacionalni park reke Krke

Nacionalni park reke Krke obuhvata jednu ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosistema. Obuhvata površinu od 109 km2 uz tok Krke: dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Čikole.
Rijeka Krka izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistočno od Knina podno 22 m visokog, zimi bučnog a lјeti bezvodnog Topolјskog slapa, Velikog buka ili Krčića slapa. Dužina slatkovodnog vodotoka je 49, a bocatog 23,5 km. Značajni pritoci reke su Krčić, Kosovčić, orasnice, Butišnica i Čikola s Vrbom.
Sa svojih sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 242 m Krka je prirodni i kraški fenomen.

Nacionalni park Kornati

U centralnom delu hrvatskog Jadrana, na ostrvlju šibenskih i zadarskih ostrva, smestila se jedna zasebna i po mnogo čemu posebna grupa ostrva nazvana Kornati. Kornati se protežu na površini od oko 300 km2, broje oko 140 ostrva, ostrvaca i hridi. Zbog izuzetnih pejzažnih lepota, zanimlјive geomorfologije, velike razuđenosti obalske linije i naročito bogatih biocenoza morskog ekosistema, godine 1980. veći deo Kornatskog akvatorija proglašen je nacionalnim parkom.
Danas Nacionalni park “Kornati” zauzima površinu od oko 220 km2 i uklјučuje ukupno 89 ostrva, ostrvaca i hridi s približno 238 km obalne linije. I pored ovog, relativno velikog broja ostrva, kopneni deo parka čini tek manje od 1/4 ukupne površine, dok je sve ostalo morski ekosistem.

Nacionalni park Kornati čini veći deo grupe ostrva Kornati u hrvatskom delu Jadrana u srednjoj Dalmaciji, južno od Zadra. Nacionalnim parkom je proglašen 1980. i tada je stavlјen pod zaštitu. Ukupna površina parka je oko 220 km2 a sastoji se od 89 ostrva, ostrvaca i hridi. Od površine parka, samo oko 1/4 je kopno, dok je preostali deo morski ekosistem.
Obiluje prirodnim i kulturnim posebnostima. Vertikalne litice “krune” kornatskih ostrva okrenute prema otvorenom moru najpopularniji su fenomen ovog parka. One su i staništa retkih vrsta.

Ostrvo Vrgada

Ostrvo Vrgada pripada priobalnom delu zadarskog arhipelaga a nalazi se na njegovom krajnjem jugoistočnom delu. To je relativno malen otok s površinom od 3,67 četvornih kilometara. Nјegova severna i južna strana su brdovite, s najvišim vrhom od 115 metara. Više od dve trećine površine Vrgade prekriveno je gustom borovom šumom. Osim glavne pristanišne luke, nazvane Luka, i najveće ostrvska uvale za privezivanje ribarskih brodova i brodića – Pocrikve, odnosno pržinah, postoji tu i nekoliko manjih uvala i Dražica (Prva Dražica, Druga Dražica i Treća Dražica) te peščana plaža Podbrizi i veća uvala Kranje na jugu ostrva. Osim Luke, sve su spomenute uvale peskovite i pristupačne za kupace, a pruža i mogućnost dužeg kampovanja. Uz čisto more i plitke obale, Vrgada ima i takvu okolinu kao retko koje ostrvo na Jadranu.