Mateja Tomšič Akengen – IFA (mudrost) – nauka o životu, ljudskim predrasudama, karakteru, svemiru

Mateja Tomšič Akengen (Slovenija) – IFA (mudrost) – nauka o životu, ljudskim predrasudama, karakteru, svemiru

DODIR MUDROSTI

Ifa je filozofija i praksa koju ćemo koristiti da izbalansiramo život i aktiviramo svoj životan put. Prvi preduslov da bi postali pilot svog života je razumeti ga i biti svestan svog dugovnog izvora, naučiti živeti svoju duhovnost u svakodnevnom životu i materijalizovati je.

Na seminaru nas čeka intenzivan dodir sa dušom, individualnom suštinom, duhovni rad umom, emocijama i telom. Filozofija i praksa Ifa je nauka o životu u svim njegovim izrazima, individualnom postojanju čoveka i postavljanju u vidljiv i nevidljiv univerzum.

Cilj seminara je biti življi u svom životu, prisniji, svesniji. Radićemo sa našom sudbinom i pred sudbinom, buditi naš um za komunikaciju sa svojim duhovnim bitom. Istovremeno prepletanje razumevanja i praktičnog rada s našim svesnim i nesvesnim, obredi aktivacije i čišćenja energije, šamanskog putovanja u dubinu našeg nesvesnog, podsvesti, razumevanja … Srešćemo se s delićem bogatstva neizrečeno širokog znanja još postojeće filozofije koja čoveka razume u celini.

Mudrost (u afričkom jeziku Joruba, gde je sačuvana cela filozofija se zove Ifa) univerzalno je znanje, a energija i arhetip energije mudrosti nužno su potrebni u samorealizaciji našeg života. Razumeti sebe, život, uskladiti sve nivoe našeg postojanja i delovati u vidljivom svetu. Nema drugog, kraćeg puta i Ifa je disciplina o svemu ovome koja dopire do čovekove pred sudbine i njegove individualne suštine. A ona je naš vodič kroz život, nosilac naše sudbine odnosno pred sudbine, odgovoran za sve što nam se u životu događa.

 PROGRAM SEMINARA:

  • Ori – naša individualna suština i rad s njom
  • Obredno pranje glave (Orija) energijom mora (Jemadža) s namerom da preko obreda očistimo i smekšamo ono što nam ne dozvoljava biti u dodiru s našim duhovnim individualnim izvorom.
  • Ifa – energija mudrosti i rad sa sudbinom; upoznavanje arhetipa mudrosti, obred prizivanja energije mudrosti da će naša sudbina ići u pravom smeru.
  • Upoznavanje funkcija tela (noge, ruke …) u duhovnom smislu realizacije naše pred sudbine.
  • Uticaj predaka, paralelnog sveta, deteta u nama, prostora i vremena na naš život.
  • Energija prirode, njihova upotreba u obredima i svakodnevnom životu.
  • Završni ritual energetskog čišćenja putem duhovnog aspekta energije prirode

Mateja Tomšič Akengen je Ifa sveštenica, Iya Agon – vrhovna sveštenica za rad s precima, šamanka. Nakon uspešne karijere u ekonomiji svoj je život posvetila istraživanju starih mudrosti koje čoveka razumeju u celini. Duhovni je posrednik, terapeut, vodi seminare, radionice i program „Škola mudrosti“.