Mateja Tomšič Akengen – Iz Škole Šamanizma: naše unutrašnje dete, spiritualni izvor i povezivanje sa životom

Mateja Tomšič Akengen – Iz Škole Šamanizma: naše unutrašnje dete, spiritualni izvor i povezivanje sa životom

Dete u nama je onaj deo nas koji je odgovoran za nivo radosti i emotivnu stabilnost, za stvaralačku snagu i naše talente. Baš na nivou deteta još postoji sećanje na naš individualni put, misiju, sudbinu. Puno puta se zato trebamo vratiti u tok naše reke od kuda su nas odmaknuli odgoj, sistemi, strah da ne bi bili prihvaćeni i da trebamo biti kao ostali.

Do tog dela nas, trebamo doći duhovnim putem i na seminaru ćemo raditi terapeutski s mnogim tehnikama koje šamanka Akengen upotrebljava u praktičnom radu (Time linehealing, vraćanje delova duše, terapeutski trans, NLP, regresija) obredno i s upotrebljevanjem Arhetipova energije,  preko upoznavanja pojma deteta u nama. Učesnici će naučiti i nekoliko pristupa i arhetipova energija s kojima će moći i sami sebi kasnije barem delomično pomoći.

Teme koje nas očekaju na seminaru:

 – ODAKLE DOLAZIMO, NAŠ SPIRITUALNI IZVOR

– UTICAJ NAŠEG SPIRITUALNOG DRUŠTVA IZ PARALELNOG SVETA

– PARALELNI SVET

– SPORAZUMI IZ PROŠLIH ŽIVOTA

– NAŠA RADOST, TALENTI I NIVO UNUTRAŠNJEG DETETA

– USPONI I PADOVI RAZPOLOŽENJA

– SAMOOBEĆANJA I SPORAZUMI koji nas vuku suprotno od života

– ARHETIPOVI ENERGIJA EGBE, KORI, IROKO… za rad s unutrašnjim detetom.

– U KOJOJ MERI SMO MARIONETE

– SOCIJALIZACIJA

– ABIKU POJAVA

– KONSTRUKTIVNE I DESTRUKTIVNE SILE UNUTAR NAS

– ENERGIJA PRIHVATANJA I KAKO  PRIHVATITI SEBE

www.mtakengen.wixsite.com/skola-mudrosti/