Mateja Tomšič Akengen – Škola mudrosti

Mateja Tomšič Akengen – Škola mudrosti

Mateja01IZ ŠKOLE MUDROSTI: tema podsvest, MEĐUSOBNI ODNOSI

MUDROST, RAZUMEVANJE DUŠE, ŽIVOTA, INDIVIDUALNOSTI, PRIRODE, predodređenog, IZVORNA PSIHOLOGIJA I FILOZOFIJA O LJUDSKOJ SUDBINI

Škola života se nikada ne završava i svi smo mi učesnici životne škole. U ovom edukativnom i transformacijskom procesu, koji smo nazvali „ŠKOLA MUDROSTI“ učimo o čoveku i njegovom karakteru, ljudskoj sudbini, prirodi i načinu suživota s njom.

Temelj škole su prastare šamanske mudrosti, najviše Afrička mudrost – IFA, koja se u izvornom obliku i u praksi održala do današnjih dana. To su znanja, mudrosti, alati rada iz vremena kada su čoveka razumevali u njegovoj individualnosti i celovitosti: fizički, emotivno, mentalno, duhovno… Radi se i sa znanjima izvorne psihologije iz vremena kad je ona još bila u dodiru s dušom, gde se uzima u obzir sadašnjost, ali i drugo vreme, vidljiv svet i onaj apstraktan …

Na Pašmanu radićemo s 5. faznim programom Škole mudrosti:

PODSVEST, MEĐUSOBNI ODNOSI
– KAKO SE FORMIRA I FUNKCIONIŠE podsvest
– Ponavljajući PODSVESNI UZORCI
– MEĐUSOBNI ODNOSI I IGRANJE ULOGA
– KOMUNIKACIJA i neverbalne komunikacije
– ENERGIJE S KOJIMA RADIMO NA emocionalnoj stabilnosti

U praktičnom radu upotrebljavaćemo šamanske tehnike, kao što su Time line healing, Vraćanje delova duše, Terapeutski trans, ritual za čiščenje, aktivaciju, zaštitu, Ifa divinaciju, rad s energijom prirode, precima, .. U transformacijskom radu bićemo fokusirani na

-Radi na samopouzdanju,
-OSLOBAĐANJE IZ nezdravih vezanosti U PARTNERSTVU, roditeljstvu, POSLU

O programu Škole mudrosti

‘Školu mudrosti’ nazvali smo edukativni program, koji traje duže vreme – najmanje godinu i po. Program „Škole mudrosti“ je sastavljen na način da podržava da mudrost izađe iz čoveka van, na površinu. Čovek je sa svim najbitnijim već rođen. Naša duša i naše bivstvo su jedinstveni, individualni. Naš život ima smilsla ako tu individualnost prepoznamo, pronađemo i realizujemo, smestimo u prostor i vreme, ako neutrališemo ili bar smanjimo one otpore koji nam stoje na putu do realizacije našeg potpuno ostvarenog postojanja u životu koji živimo.

Program Škole mudrosti odvijaće se:
• Putem ON-LINE EDUKACIJE i konferencija: gde ćemo upoznavati osnovne principe,
• Kroz praktični rad i transformacijske procese, KROZ RADIONICE I ZAJEDNIČKE SUSRETE na terenu, gde će biti akcent na čišćenju blokada, aktivaciji sopstvene snage, radu sa podsvešću, dušom, nasleđenim …
• Putem Retreata i rituala za aktivaciju energija. 
Više o školi i programu: http://mtakengen.wixsite.com/skola-mudrosti/


Program će voditi Mateja Tomšič Akengen Terapeut šamanskih tehnika, Ifa sveštenica, regresoterapeut, NLP majstor-praktik, spiritualni orijentator.

Vodi radionice, edukacije, predavanja, retreate, Školu mudrosti i individualne tretmane u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj i ostalim zemljama.

Više o njoj i njenom putu: http://mtakengen.wixsite.com/skola-mudrosti/izvodzac


Decembar 2016. :

BEOGRAD

1.12. predavanje: »U kolikoj meri smo marionete?«
4.12.  ŠAMANSKA TRANSFORMACIJSKA RADIONICA – RAD sa unutrašnjim detetom
5.12. – 7.12. INDIVUDUALNI TRETMANI, KONSULTACIJE

NOVI SAD 
2.12. predavanje: U kolikoj meri smo marionete?«
3.12. RADIONICA ŠKOLE MUDROSTI
2.12., 3.12.  INDIVIDUALNI TRETMANI

IZVIR
25.-27. 11.  retreat – RAD SA UNUTRAŠNJIM DETETOM
27.– 29.12. Retreat za REVITALIZACIJU I PRIPREMU NA NOVI CIKLUS
1.1.2017Novogodišnji ritual pranja Orija


KALENDAR 2017. za PRAKTIČAN RAD ZA UČESNIKE ŠKOLE MUDROSTI

JANUARFEBRUARMARTAPRIL
4.1 ZAGREB
14.1. NOVI SAD
15.1. BEOGRAD
22.2. ZAGREB
24.2. ZADAR
26.2. SPLIT
4.3. NOVISAD
5.3.BEOGRAD
28.3. ZAGREB
9.4.BEOGRAD
15.4  NOVI SAD
21.4. ZADAR
23.4. SPLIT
MAJ/JUNSEPTEMBAROKTOBARNOVEMBAR
3.5. ZAGREB
27.5. NOVI SAD
28.5. BEOGRAD
7.6. ZAGREB
16.9. NOVI SAD
17.9  BEOGRAD
28.9. ZADAR
1.10.- SPLIT
6.10. ZAGREB
28.10.  NOVI SAD
29.10. BEOGRAD
21.11. ZAGREB
30.11. ZADAR
DECEMBAR   
3.12. SPLIT
16.12. NOVI SAD
17.12. BEOGRAD