Mila i Fabrizio Micatovich – Praktična Tantra: Menjanje iznutra

 

Nakon što smo prošle godine obradili temelje misterioznog tantričkog puta i važnost transformacije seksualne energije kao nezaobilazne u životu svakog para, ovoga puta će se proučavati čisto fizički aspekt i biološki proces kao priprema za fine energetske promene i meditaciju unutar našeg tela.
Za početak radimo na ispravnom držanju tela te načina kako ono doživljava osećanja: biti u ravnoteži, istegnuti ili opustiti mišiće.

Kada uspostavimo kontakt sa telom, upoznaćemo se sa antičkom keltskom tradicijom tadašnjih sveštenika (Druida) koji su pomoću određenih vežbi prikupljali energije iz svemira i Zemlje, i time razbuđivali sopstvene skrivene potencijale. Kao vežbe one su vrlo jednostavne i efikasne, a osim što su prilagođene svim uzrastima mogu se izvoditi bilo kada to želimo. Disanje sa svojim punim ciklusom, kao i tehnika Pranayama, pa sve do uvođenja promene u sopstvenoj seksualnoj energiji. Na ovaj način se približavamo intimnom delu nas samih gde spoznajemo vrednost fizičke i energetske ravnoteže, potrebne za ‘buđenje’ svesnosti, otkrivajući tako istinsku prijatnost našeg puta kojim se približavamo sve više ka najdubljem delu našeg bića.